De (pre)contractuele informatieplichten (deel 2)

De (pre)contractuele informatieplichten (deel 2) In het vorige artikel over dit onderwerp is een begin gemaakt aan een duiding van (pre)contractuele informatieplichten. Maar om welke informatie gaat het dan eigenlijk? Voor wat betreft overeenkomsten op afstand en overeenkomsten buiten de verkoopruimte staat dat nauwkeurig beschreven in artikel 6:230m BW. Ingeval van een anders gesloten overeenkomst staat dat in artikel 6:230l BW.

In dit artikel willen wij ons beperken tot de overeenkomsten die op afstand en buiten de verkoopruimte zijn gesloten. De informatie die staat opgesomd in voornoemd artikel, moet in een duurzame gegevensdrager aan de consument duidelijk kenbaar worden gemaakt. Onder een duurzame gegevensdrager wordt verstaan: ieder hulpmiddel dat de consument of de handelaar in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is aangepast aan het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die een ongewijzigd weergave van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Bij een overeenkomst buiten de verkoopruimte moet die gegevensdrager vooraf worden verstrekt, bij een overeenkomst op afstand mag dat ook achteraf.

Het is in beginsel ook mogelijk om de algemene voorwaarden te gebruiken als duurzame gegevensdrager. Het is daarbij van belang dat die algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, de consument deze akkoord heeft bevonden en zijn verstrekt. Algemene voorwaarden laten zich vaak lastiger lezen. Het is van belang dat de consument de informatie op een duidelijke, in het oog springende wijze, tot zich kan nemen.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u advies over hoe een overeenkomst te sluiten? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 088 411 12 13.


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?