De (pre)contractuele informatieplichten (deel 1)

De (pre)contractuele informatieplichten (deel 1) Een overeenkomst tussen een handelaar en een consument kan op diverse manieren worden gesloten. Bij iedere manier gelden andere bepalingen en regels. Het is van belang om daaraan te voldoen. In dit artikel, en artikelen die hierna volgen, willen wij duidelijkheid verschaffen over dat belang en handvatten geven over hoe hiermee om te gaan.

Maar eerst; wat wordt verstaan onder een handelaar en een consument? Een consument is een natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. Een handelaar is een natuurlijk- of rechtspersoon die handelt in het kader van zijn handels-, bedrijfs-, ambacht- of beroepsactiviteit.

Een overeenkomst kan worden gesloten binnen en buiten de verkoopruimte van de handelaar, of op afstand. Bij het sluiten van een overeenkomst op afstand (bv. online) en een overeenkomst buiten de verkoopruimte (bv. deurverkoop) tussen een handelaar en een consument biedt de wet de consument extra bescherming. Die bescherming is Europees geregeld om de consument als “zwakkere partij” te beschermen. De handelaar moet daarom voldoen aan de wettelijke (pre)contractuele informatieplichten.

Als handelaar moet je bijvoorbeeld bepaalde informatie verstrekken aan de consument. Deze informatie moet juist, volledig en begrijpelijk zijn. Het is belangrijk om gemotiveerd te onderbouwen dat aan deze plichten is voldaan. Mocht het tot gerechtelijke procedure komen, dan wordt via een ambtshalve toetsing het hele (verkoop)proces waarin de overeenkomst tot stand is gekomen door de Rechter beoordeeld. Mocht er niet zijn voldaan aan de wettelijke vereisten kan dit een sanctie tot gevolg hebben. Hierover is een volgend artikel meer.

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u advies over hoe een overeenkomst te sluiten? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. U kunt ons bereiken op telefoonnummer: 088 411 12 13.


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?