Huurovereenkomst; opleveringsrapport en schade aan de woningAan het einde van de huurovereenkomst vindt er een eindinspectie plaats welke wordt vastgelegd in een opleveringsrapport. De meeste woningen worden netjes opgeleverd maar  soms moet u reparatiewerkzaamheden (laten) verrichten. Hoe kunt u die kosten op uw voormalig huurder verhalen?
Na oplevering van het gehuurde en inlevering van de sleutel kunt u uw voormalige huurder in rechte betrekken om eventuele schade aan de woning op hem of haar te verhalen. Wanneer de huurder zich inschrijft op een nieuw adres kunnen wij de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) ter voorbereiding op de procedure voor de kantonrechter raadplegen. Indien nodig, schrijven wij de ex-huurder ook nog aan. In gerechtelijke procedures waarin schadevergoeding voor reparatiekosten aan een woning wordt geëist, is het belangrijk dat u beschikt over een gedetailleerd opleveringsrapport bij aanvang én einde van de huurovereenkomst. Dit leggen wij voor aan de rechter die toetst of de huurder het gehuurde verwijtbaar in slechte staat heeft achtergelaten. In dat geval zal de huurder worden veroordeeld tot het betalen van een vergoeding voor reparatiewerkzaamheden.

In artikel 7:224 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) is geregeld dat de huurder verplicht is om het gehuurde bij het einde van de huurovereenkomst weer ter beschikking te stellen en in welke staat dat moet gebeuren. Dit wetsartikel geldt voor de huurovereenkomsten die zijn gesloten ná 1 augustus 2003. De wettekst komt erop neer dat als er een beschrijving van het gehuurde bij aanvang van de huurovereenkomst is, de huurder conform die beschrijving op moet leveren bij het einde van die huurovereenkomst. Als er geen beschrijving is van het gehuurde gaat de rechter ervan uit dat de huurder heeft opgeleverd zoals hij ook het gehuurde bij aanvang aanvaard heeft. In dit laatste geval moet u als verhuurder bewijzen dat het gehuurde bij aanvang van de overeenkomst niet in de toestand verkeerde als waarin het gehuurde bij het einde werd opgeleverd. Zonder beschrijving of foto’s is dat een bijna onmogelijke opdracht.

Daarom doet u er bij oplevering verstandig aan foto’s te maken. Niet alleen in het geval u overweegt een procedure op te starten waarin u schadevergoeding eist maar ook als het gehuurde wordt opgeleverd in goede staat. Deze foto’s hecht u samen met een beschrijving aan het nieuw te sluiten huurcontract en laat u de nieuwe huurder tekenen voor ontvangst van die foto’s en omschrijving. Zo is voor alle partijen duidelijk in welke staat het gehuurde aanvaard is en hoeft u zich geen zorgen te maken over een mogelijke bewijsopdracht bij een geschil over de oplevering.

Bij huurcontracten vóór 1 augustus 2003 kunt u nog altijd volstaan met de standaardzin die in bijna elk huurcontract stond: huurder verklaart het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen.
Heeft u een huurgeschil betreffende een betaling, overlast of schade? Onze Juristen, gespecialiseerd in het huurrecht helpen u graag verder. Bel 088-4 11 12 13Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?