Het perfecte moment voor de vroegsignalering


Zoals inmiddels ongetwijfeld bij u bekend is, dient u als verhuurder bij huurachterstanden (mits de huurder geen bezwaar maakt) hiervan melding te doen bij de gemeente: De vroegsignalering.

Maar wat is nu het juiste moment om die vroegsignalering te doen? Een aantal factoren is daarbij van belang: Inmiddels is bepaald dat de dagvaarding pas twee maanden nadat de vroegsignalering is ingediend, mag worden uitgebracht. Dit om de gemeente in de gelegenheid te stellen om het verzoek daadwerkelijk te behandelen en uw huurder te helpen. De vroegsignalering mag op het moment van het uitbrengen van de dagvaarding echter ook niet ouder zijn dan zes maanden.

Wanneer hiermee geen rekening wordt gehouden en de dagvaarding binnen de genoemde twee, of buiten de genoemde zes maanden wordt uitgebracht, dan is de kans groot dat de Kantonrechter de vordering – al dan niet gedeeltelijk – afwijst, omdat u als verhuurder de geldende regels niet heeft gehanteerd. Bijvoorbeeld zou de ontbinding (en ontruiming) kunnen worden afgewezen.  

Om bij voortdurende wanbetaling voortvarend een procedure te kunnen opstarten is het dus van belang dat er (nagenoeg) twee maanden verstreken zijn na vroegsignalering op het moment dat de huurachterstand de drie maanden bereikt. Wij adviseren u daarom om de vroegsignalering direct te doen na één onbetaald gebleven huurmaand.

Ingeschakelde hulpverlening heeft zo voldoende gelegenheid om de nodige hulp te bieden. Wanneer die hulp -om welke reden dan ook- niet tot stand komt, loopt de procedure geen onnodige vertraging op.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met ons specialisten huurincasso. Telefonisch kan dat via 088 4 11 12 13 of per mail via info@agintimmermans.nl 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?