Uw wederpartij in Detentie?


Als gerechtsdeurwaarderskantoor hebben wij de bevoegdheid om voor een ambtshandeling het BRP te raadplegen om zo de NAW-gegevens van de klant-debiteur te verifiëren. Maar wat als die partij in detentie zit?

Tot voorkort werd na opvraag van gegevens bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) verblijfsinformatie verstrekt. Dat is veranderd. De DJI heeft vastgesteld dat er geen grondslag bestaat voor het verstrekken van die informatie. De Koninklijke Beroepsvereniging van Gerechtsdeurwaarders is het daarmee eens.  

In geval van detentie kan er onderscheid worden gemaakt in de duur van detentie. Als er sprake is van een kortdurend verblijf in een Huis van Bewaring verliest de justitiabele   zijn of haar woonstede niet. Bij een langer verblijf in een penitentiaire inrichting ook niet maar is het aan de justitiabele zich in te schrijven op het adres van de inrichting met een woonadres of briefadres. Zo zijn de juiste gegevens voor een gerechtsdeurwaarder bevraagbaar via het BRP. Als die inschrijving niet wordt gedaan kan het een gerechtsdeurwaarder niet worden verweten dat een exploot de justitiabele niet tijdig bereikt.  

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T 088 411 12 13.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?