Pas op voor oneerlijk bedingen in uw algemene voorwaarden!


In het verleden was het gebruikelijk om zoveel mogelijk zaken te regelen via de algemene voorwaarden. De huidige trend is dat het in veel gevallen verstandiger kan zijn om in overeenkomsten met consumenten de algemene voorwaarden te beperken. Wij praten u graag bij:

Wetgeving
Vanwege Europese wetgeving moeten Rechters ambtshalve beoordelen of een algemene bepaling oneerlijk is. Indien een bepaling meer bezwarend is voor de consument dan de manier waarop de wet deze bepaling heeft geregeld, zal een Rechter nagenoeg altijd oordelen dat het beding oneerlijk is. Dit zou ook betekenen dat er geen beroep kan worden gedaan op de wettelijke bepaling.

Een voorbeeld: Afgewezen incassokosten
Een voorbeeld van oneerlijke bedingen die wij in de praktijk vaak tegenkomen, zijn bedingen met betrekking tot buitengerechtelijke incassokosten. Deze staan nog regelmatig méér bezwarend in de algemene voorwaarden dan in de wet. Het gevolg is dat de vordering voor incassokosten volledig wordt afgewezen door de Rechter.

Advies
Ons advies is om uw algemene voorwaarden te controleren en eventuele bepalingen die in strijd zijn met de wet te herschrijven of in het geheel te verwijderen. Indien u dat wenst zijn wij u hier uiteraard graag bij van dienst.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?