Vroegsingalering


Vroegsignalaring blijft de gemoederen bezig houden. Reden om daar nog eens aandacht aan te besteden.

Hoe zat het ook al weer?

Sinds 1 januari 2021 zijn gemeenten en vastelastenpartners verplicht om invulling te geven aan vroegsignalering van schulden. Dit betekent dat energiebedrijven, drinkwaterbedrijven, woningverhuurders en zorgverzekeraars signalen van betalingsachterstanden aanleveren aan gemeenten. Het doel? In een vroeg stadium hulp bieden aan mensen die dat nodig hebben om zo een problematische schuldenlast te voorkomen.

Mocht een gerechtelijke procedure onvermijdelijk zijn, dan zal uit de dagvaarding moeten blijken dat er is voldaan aan de informatie- en meldverplichtingen als genoemd in artikel 2 van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening, oftewel de vroegsignalering. Als daar niet aan voldaan is, of dat kan niet worden aangetoond, dan kan de rechter daar gevolgen aan verbinden.

Effecten vroegsignalering

Eind februari (2024) heeft de Nationale Ombudsman een rapport gepubliceerd over de effecten van vroegsignalering. Wilt u het rapport nalezen, klik dan hier

In het rapport staat onder andere het succes van vroegsignalering beschreven:

“ In de gesprekken die de Nationale ombudsman heeft gevoerd komt naar voren dat alle onderzochte gemeenten het erover eens zijn dat vroegsignalering (dreigende) problematische schulden kan voorkomen. Zij merken dat vroegsignalering ook andere, positieve, effecten kan hebben. Zo draagt vroegsignalering bij aan het gebruik van inkomensvoorzieningen. Burgers maken vaak niet van alle inkomensvoorzieningen gebruik en gemeenten kunnen hen door vroegsignalering al in een vroeg stadium naar het juiste loket doorverwijzen.”

De uitvoering van vroegsignalering zal voorlopig nog onderwerp van gesprek blijven. 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Lees dan ook: 

https://www.agintimmermans.nl/2023/10/vroegsignalering.html

Heeft u vragen?

  Neem vandaag nog contact met ons op via info@agintimmermans.nl of bel ons op 088 4 11 12 13.  

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?