Explootvrije dagen!


Explootvrije dagen

Conform artikel 64 lid 2 Rechtsvordering is bepaald dat een gerechtsdeurwaarder geen exploot mag uitreiken op een zondag of algemeen erkende feestdag. Bij Koninklijk Besluit worden bovendien jaarlijks bepaalde dagen gelijkgesteld met een algemeen erkende feestdag. De explootvrije dagen conform de Algemene Termijnenwet rondom de paasdagen zijn de volgende:

29 maart 2024 - Goede vrijdag 

1 april 2024 - 2e Paasdag

Onze kantoren zijn op bovenstaande dagen gesloten.

Voor opdrachtgevers

Neemt u alstublieft in verband met bovenstaande explootvrije dagen iets meer ruimte bij het aanleveren van uw opdrachten.

Heeft u vragen over de wettelijke termijnen? Neem dan gerust contact met ons op via info@agintimmermans.nl of 088 411 12 13. Wij helpen u graag!

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?