Detentiegegevens niet langer openbaar!


Detentiegegevens niet langer openbaar

De DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen)  is voornemens te stoppen met het verstrekken van detentiegegevens, omdat zij menen dat daar geen wettelijke grondslag voor is. Hoewel het besluit nog niet definitief is zien wij in de praktijk al dat onze verzoeken om informatie al worden afgewezen.

Heel vervelend, want informatie inzake detentie is voor ons als gerechtsdeurwaarders erg belangrijk. Het is onze taak ervoor te zorgen dat het ambtelijk stuk de wederpartij bereikt. Dat is in het belang van de schuldeiser én in het belang van de schuldenaar – de gedetineerde. De ervaring leert dat de BRP (Basis Registratie Personen) lang niet altijd up-to-date is, met name bij kortdurende detentie.

Onnodige kosten

Ook in het executietraject is het van belang dat de gerechtsdeurwaarder bekend is met de detentie. Met name de duur ervan. Deze gegevens helpen ons bij het bepalen van de meest effectieve strategie, met name het niet onnodig kosten maken.

Wij zijn dan ook verheugd dat de KBVG overweegt te gaan aansturen op een wetswijziging die het opvragen van detentiegegevens wél mogelijk maakt.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?