Wat kan een gerechtsdeurwaarder voor u betekenen?


Bent u benieuwd naar wat een gerechtsdeurwaarder voor u kan betekenen?

Het belang van betekenen

Bij AGIN Timmermans weten we hoe belangrijk het is dat stukken iemand echt bereiken en dat u daar ook aantoonbaar bewijs van heeft. Als gerechtsdeurwaarder zorgen wij er voor dat uw stukken tijdig en op het juiste adres door de juiste partij worden ontvangen.
Dat doen wij door de ze te betekenen per exploot, een ambtshandeling waarbij de gerechtsdeurwaarder de stukken overhandigt aan de ontvangende partij. 

Voordelen

Doordat het betekenen van stukken door de gerechtsdeurwaarder een ambtshandeling is, hebben wij de mogelijkheid om naast het handelsregister (openbaar) ook de BRP (Basisregistratie Personen) te raadplegen. Hierdoor waarborgen wij dat de stukken de ontvanger altijd op het juiste adres of op de juiste manier bereiken.

Een ander bijkomend voordeel is dat een deurwaardersexploot dient als onomstotelijk bewijs dat het stuk de andere partij ook daadwerkelijk heeft bereikt. Tijdens gerechtelijke procedures wordt het exploot van betekening als dwingend bewijs gezien door de rechter.

Wat kunt u laten betekenen?

In principe kunt u alle stukken door ons laten betekenen, wanneer u er zeker van wilt zijn dat ze de ontvangende partij ook echt bereiken. Veel voorkomende stukken zijn: opzeggingen van huurovereenkomsten en arbeidsovereenkomsten, aansprakelijkheidstellingen, sommatie tot betaling.

Heeft u vragen?

Neem vandaag nog contact met ons op via info@agintimmermans.nl of bel ons op 088 4 11 12 13.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?