Wet vaste huurcontracten per 1 januari 2024 in werking!

In 2016 is de Wet doorstroming huurmarkt in werking getreden. Deze wet creëert de mogelijkheid om tijdelijk huurcontracten aan te gaan voor woonruimten. Anders dan een huurcontract voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd van langer dan twee, respectievelijk vijf jaar, kan een tijdelijk huurcontract door de verhuurder relatief eenvoudig worden beëindigd.
Na enkele jaren is gebleken dat deze wet een ongewenst effect heeft gehad op de woningmarkt. Verhuurders (vooral particulieren) zouden tijdelijke huurcontracten gebruiken als ‘proeftijd’, zodat huurders gedurende de eerste twee, respectievelijk vijf jaar in onzekerheid zouden verkeren over de vraag of zij na afloop van het tijdelijke huurcontract in de woning mogen blijven wonen.

Dat gaat veranderen!

Per 1 januari 2024 treedt de Wet vaste huurcontracten in werking. Dit betekent dat de vaste huurovereenkomst voor onbepaalde tijd weer de norm wordt. Het is dan in beginsel niet meer mogelijk om tijdelijke huurovereenkomsten af te sluiten, die van rechtswege eindigen na het verstrijken van de afgesproken periode.

Tijdelijke verhuur blijft mogelijk onder specifieke voorwaarden. Zoals bijvoorbeeld: 
  • het opnieuw bewonen door de verhuurder of voorgaande huurder (tussenhuur/ diplomatenclausule);
  • doelgroepencontracten, op basis van specifieke categorieën voor dringend eigen gebruik, bijvoorbeeld voor jongeren, studenten, promovendi, ouderen en gehandicapten;
  • verhuur van korte duur, zoals vakantieverhuur;
  • verhuur op basis van de Leegstandwet;
  • tijdelijke verhuur aan nader aan te wijzen categorieën personen.

Voor woningcorporaties blijft het dus mogelijk om doelgroepencontracten en contracten op basis van de Leegstandwet te sluiten.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans legal consultants en juristen helpen u graag. T: 088 411 12 13 of huur@agintimmermans.nl.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?