Invoering Wet kwaliteit incassodienstverlening

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) zorgt er voor dat de kwaliteit van de buitengerechtelijke incassodienstverlening omhoog gaat. Er staan eisen in voor incassobureaus en buitengerechtelijk incassowerk. Bureaus en bedrijven die daaraan voldoen, worden openbaar geregistreerd. Zonder registratie mag men niet actief zijn. Ook komt er een regeling tegen ongewenste stapeling van incassokosten bij termijnvorderingen, zoals maandelijkse huurtermijnen. Zo kan voorkomen worden dat mensen met problematische schulden, nog dieper in de problemen komen.

De invoering van de Wki zou op 1 juli aanstaande plaatsvinden, welke termijn niet haalbaar bleek. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onlangs bevestigd dat de Wki niet op 1 juli 2023 maar pas op 1 januari 2024 ingevoerd wordt.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T: 088 411 12 13.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?