Inwerkingtreding Uitvoeringswet EG-Betekeningsverordening

Op 1 mei 2023 zal de nieuwe uitvoeringswet van de EG-Betekeningsverordening in werking treden. In deze uitvoeringswet is een aantal wijzigingen opgenomen. Onderstaand willen we u in kennis stellen van een aantal belangrijke wijzigingen.

· Verhoogd tarief
Het tarief voor de vergoeding voor bijstand inzake de betekening of kennisgeving van uit een andere EU-idstaat afkomstige gerechtelijke of buitengerechtelijke stukken gewijzigd van € 65,00 naar € 125,00.

· KBvG geen ontvangende instantie meer
De KBvG is in de nieuwe uitvoeringswet aangewezen als centraal orgaan en krijgt de taak om informatie te verschaffen aan verzendende instanties en het zoeken van oplossingen voor problemen die zich bij de verzending van stukken ter betekening of kennisgeving kunnen voordoen. Onder de nieuwe verordening dienen de stukken rechtstreeks naar gerechtsdeurwaarders (ontvangende instanties) te worden verzonden. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden zal de KBvG een aanvraag voor betekening of kennisgeving van een verzendende instantie doorsturen naar een gerechtsdeurwaarder.

· Verzending stukken via gedecentraliseerd IT-systeem
Op basis van de Verordening zal in de toekomst voor de verzending van stukken gebruik dienen te worden gemaakt van communicatie tussen verzendende en ontvangende autoriteit via een gedecentraliseerd IT-systeem (e-CODEX). Hoewel daaraan door meerdere betrokken partijen druk wordt gewerkt is een dergelijk systeem nog niet operationeel. Tot die tijd zullen wij gebruik maken van een aangepast relaas in onze exploten.

· Adresbevraging
Alle gerechtsdeurwaarders in Nederland zijn verplicht en bevoegd bijstand te verlenen bij het achterhalen van adressen op grond van de Verordening. Het verlenen van bijstand bij het achterhalen van een adres waarvoor een gerechtelijk of buitengerechtelijk stuk uit een EU-lidstaat moet worden betekend of in kennis moet worden gegeven als bedoeld in artikel 7 van de Betekeningsverordening 2020/1784 is een handeling die terug te leiden is naar de publieke taak waarvoor de gerechtsdeurwaarders bevoegd en geautoriseerd zijn.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T 088 411 12 13 of info@agintimmermans.nlOok interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?