Aankomende wijziging WSNP

Ter verbetering van de doorstroom van gemeentelijke schuldhulpverlening naar de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) is er op 24 januari 2023 een wetsvoorstel aangenomen. Op 7 februari 2023 is dit door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Het wetsvoorstel sluit aan bij de Brede Schuldenaanpak die erop gericht is om mensen te helpen om uit een problematische schuldensituatie te komen. Door een aantal ingediende amendementen zal er een ingrijpende verbetering voor de schuldhulpverlening volgen. Deze houden in:

o Een poging tot een buitengerechtelijke schuldregeling is niet altijd meer noodzakelijk;

o Het Wsnp-traject wordt in principe verkort tot 18 maanden. De rechter-commissaris krijgt wel de mogelijkheid om het traject langer te laten duren;

o De huidige tienjarige uitsluitingstermijn vervalt;

o De termijn van de Wsnp begint op het moment dat de buitengerechtelijke schuldregeling is gestart, althans vanaf het moment dat de eerste aflossing is gedaan in het kader van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

De verwachting is dat de wijzigingen op 1 januari 2024 zullen ingaan. Het is van belang dat alle betrokken partijen hier tijdig en juist op anticiperen.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T: 088 411 12 13

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?