Liquidatietarieven per 1 februari 2023 aangepast

In een gerechtelijke procedure kan een eisende partij de kosten van die procedure vorderen op de wederpartij. Onderdeel van die proceskosten is het salaris van de gemachtigde of advocaat. Bij een kostenveroordeling wordt het salaris begroot volgens het liquidatietarief, waarbij het bedrag van de te liquideren kosten afhankelijk is van de verrichte werkzaamheden en van het belang van de zaak. Met ingang van 1 februari 2023 zijn liquidatietarieven opnieuw geïndexeerd. Indexering gebeurt tweejaarlijks op basis van de CPI (Consumentenprijsindex). Volgens de afgesproken rekenmethode zou de indexering dit jaar uitkomen op 12,4%. Omdat dit een erg forse verhoging is werd gelet op de plotselinge explosieve inflatie afgesproken dat dit percentage wordt gehalveerd. Het nieuwe tarief geldt in procedures voor alle zaken waarin vanaf 1 februari 2023 vonnis wordt gewezen. Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T 088 411 12 13.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?