Wat zijn de Btag (tarieven van ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders) in 2023?

Btag zijn de tarieven voor de ambtshandelingen van een gerechtsdeurwaarder. Deze worden beschreven en benoemd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Er gelden maximale tarieven als het gaat om de vergoeding. Deze vergoeding dient in basis betaald te worden door de schuldenaar, de klant-debiteur.

Als een schuldenaar/debiteur, ook wel klant-debiteur genoemd, niet betaalt, kan een schuldeiser besluiten een gerechtelijke procedure te starten (dagvaarden) of, als de schuldeiser al over een titel (een vonnis met uitspraak van de rechter) beschikt, proberen met die titel de vordering te innen. Vanaf dat moment kunnen er zogenoemde ambtshandelingen worden verricht; de tarieven hiervoor zijn wettelijk bepaald en staan in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Deze tarieven worden jaarlijks aangepast. Ook per 1 januari 2023 zijn de Btag geïndexeerd en aangepast en vervolgens volgde per 1 maart 2023 nog een correctie. U vindt hier het overzicht met de beschrijving van de verschillende ambtshandelingen en de bijbehorende tarieven.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?