Trends en ontwikkelingen in gerechtsdeurwaardersland – Aantal ontruimingen bij AGIN Timmermans bijna de helft van het landelijk gemiddelde!

De leden van de KBvG zijn sinds dit jaar verplicht data over hun werkzaamheden aan te leveren aan de SNG; voorheen gebeurde dat aan het CBS. Met de verzamelde data kunnen trends en ontwikkelingen in kaart worden gebracht. Door de overgang naar de SNG hebben de resultaten wat langer op zich laten wachten, maar inmiddels is het rapport over het eerste half jaar gepubliceerd. Wat viel daarin het meeste op?

In totaal hebben 137 kantoren gegevens aangeleverd: 80 kleine kantoren (jaaromzet minder dan 1 miljoen euro), 53 middelgrote kantoren (jaaromzet tussen 1 en 10 miljoen euro) en 4 grote kantoren (jaaromzet meer dan 10 miljoen euro).

Het aantal personeelsleden werkzaam bij gerechtsdeurwaarderskantoren in het eerste half jaar van 2022 bedroeg 2908 voltijdsequivalenten (vte), waarvan 2313 vte aan ondersteunend personeel en 595 vte aan ambtelijk bevoegden (lees: deurwaarders). Die ambtelijk bevoegden waren gezamenlijk goed voor 825.700 ambtshandelingen, 7% minder dan in de eerste helft van vorig jaar. De meeste ambtshandelingen betroffen de betekening van een titel, ofwel van een vonnis, dwangbevel of akte.

Meer minnelijke incasso
In totaal zijn er 137.485 dagvaardingen uitgebracht, waarvan er na de tussenkomst door de deurwaarder 16.200 procedures zijn ingetrokken. Daarnaast zijn er 222.900 vonnissen betekend, maar zijn er na die tussenkomst van de deurwaarder nog maar 183.400 beslagen gelegd. Op de laatste dag van de periode waren er meer dan 3 miljoen dossiers in behandeling, die zo’n 10,6 miljard aan vorderingen vertegenwoordigen. Er werden bijna 1,1 miljoen dossiers afgesloten, waarvan 62% succesvol. In totaal werd er 741 miljoen euro ontvangen, waarvan 55% minnelijk. En in de dossiers waarin wel werd geëxecuteerd, bedroeg het percentage ambtelijke kosten gemiddeld 4 procent. Dat wil zeggen € 4,00 ambtelijke kosten op een vordering van € 100,00.

De totale bruto-omzet van de beroepsgroep bedroeg 163,3 miljoen euro. De totale kosten bedroegen 139,2 miljoen, waarvan 84,5 miljoen euro werd besteed aan personele lasten.

Minder ontruimingen
Tot slot zijn er 4400 ontruimingen ‘aangezegd’, maar is er uiteindelijk maar 1400 keer daadwerkelijk ontruimd. Dat is 31,8%.

AGIN Timmermans heeft in het eerste halfjaar 64 ontruimingen aangezegd waarvan er slechts 12 door zijn gegaan (waarvan 6 reeds vertrokken). Dat is 18,8%: bijna de helft van het landelijk gemiddelde!
Bovendien is het aantal nieuwe dossiers in onze huurportefeuille het afgelopen jaar gestegen met 53.1% ten opzichte van 2021.Concluderend kan gesteld worden dat de inzet op maatschappelijk betrokken incasseren nog verder is doorgezet én effectief gebleken. Daarmee zijn gerechtsdeurwaarders een belangrijke speler in de gehele schuldenketen. Als (vroeg)signaleerder en als uitvoerder van het recht.

Bronnen: KBvG en SNG

 

 

 

 

 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?