Let op! Ook u kunt recht hebben op energietoeslag. Onze dossierbehandelaars verwijzen actief door naar de daarvoor bestemde loketten

Zoals we al eerder vertelden (zie blog 'Nieuwe groep debiteuren door forse prijsstijgingen') zien we met de in sneltreinvaart gestegen energieprijzen een geheel nieuwe groep mensen ontstaan die financieel in de knel komen. Zij die eerder niet of nauwelijks betalingsachterstanden hadden hebben nu grote moeite om hun rekeningen te betalen.

Geen weet van de toeslag
De dossierbehandelaars van AGIN Timmermans wijzen klant-debiteuren actief op de mogelijkheid om in aanmerking te komen voor energietoeslag. Een grote groep heeft er geen weet van in aanmerking te komen voor deze op ongeveer 1300 euro vastgestelde toeslag. Er zijn vastgestelde inkomensnormen voor zowel alleenstaanden, gehuwden als pensioengerechtigden. Ook als u boven het minimumloon aan inkomsten verdient, kunt u in aanmerking komen voor de energietoeslag ter compensatie van de fors gestegen energieprijzen.

Actief doorverwijzen
Met de tot hun beschikking staande gegevens van en in gesprek met klant-debiteuren kunnen de dossierbehandelaars van AGIN Timmermans veelal snel constateren of iemand in aanmerking kan komen voor de energietoeslag. Zij wijzen dan actief op deze mogelijkheid en sturen door naar de daarvoor bestemde aanvraagloketten bij gemeenten. Vooral de zogenoemde ‘nieuwe debiteuren’, mensen die niet eerder met betalingsachterstanden te maken hadden, weten de weg naar (schuld)hulpverlening vaak niet te vinden. Ook schaamte over het niet kunnen betalen van rekeningen speelt vaak een rol om niet aan de bel te trekken. Het is prettig als dan actief op de mogelijkheid voor hulp gewezen wordt.

Om tijdig tot oplossingen te komen en samen te bespreken wat haalbaar is als u met betaalachterstanden te maken krijgt, neem vooral contact met ons op.

T 088 411 12 13 info@agintimmermans.nl

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?