KBvG niet langer ontvangende instantie voor EG-betekeningsverordening


Tot 1 oktober j.l. was de KBvG -samen met de gerechtsdeurwaarder- volgens de uitvoeringswet EG betekenisverordening ontvangende instantie van buitenlandse betekeningen. Dat de KBvG ontvangende instantie was in het kader van deze verordening, betekende dat buitenlandse instanties of partijen (rechtzoekenden, advocaten, gerechtsdeurwaarders, etc.) de KBvG konden verzoeken in Nederland documenten te ‘betekenen’.

In de praktijk stuurde de KBvG het buitenlandse verzoek tot betekening door naar een Nederlandse gerechtsdeurwaarder. Van die doorzending werden alle partijen op de hoogte gesteld, zodat de buitenlandse verzoeker wist welke gerechtsdeurwaarder zijn of haar verzoek behandelde.

Afgelopen week publiceerde het Ministerie van Justitie en Veiligheid het besluit dat voorziet in een gedeeltelijke inwerkingtreding van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022. Een onderdeel van die wet (artikel XVII) is het schrappen van de KBvG als ontvangende instantie uit artikel 2, tweede lid, van de Uitvoeringswet EG-betekeningsverordening.

Door het gepubliceerde besluit is met ingang van 1 oktober 2022 een aantal artikelen van de Verzamelwet Justitie en Veiligheid 2022 in werking getreden, waaronder het artikel waarin de KBvG als ontvangende instantie wordt verwijderd.

Voortaan zullen alleen nog de gerechtsdeurwaarders ontvangende instantie zijn. De KBvG zal een overgangsperiode hanteren van een maand. Na deze maand zullen de buitenlandse verzoeken geretourneerd worden aan de buitenlandse verzendende instantie.

Vanuit Nederland betekenen in het buitenland?
Heeft u bovendien -andersom- nu een betekening die vanuit Nederland over de grens bij de wederpartij uitgebracht dient te worden, dan kunt u onveranderd bij AGIN Timmermans terecht. Wij reiken uw stukken uit in overeenstemming met het in het betreffende land geldende recht. Neem gerust contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. T 088 411 12 13 of info@agintimmermans.nl

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?