Er is beslag gelegd op mijn banktegoeden, wat te doen?

Is er beslag gelegd op uw banktegoeden? Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen. 


Wat houdt een dergelijk beslag in?

De bank dient schriftelijk te verklaren hoeveel het tegoed op uw rekening(en) bedroeg ten tijde van het beslag. Ze is vervolgens verplicht om het eventuele positieve saldo aan ons af te dragen. Daarmee eindigt zo’n beslag.


Kan ik snel weer over mijn rekening beschikken?

De bank heeft vier weken de tijd om de hiervoor genoemde verklaring af te leggen. Sommige banken blokkeren de rekening gedurende die vier weken. U kunt er dan meestal niet over beschikken. Uw bank kan u daar over informeren.


Na het beslag zijn er gelden op mijn rekening bijgeschreven. Vallen die ook onder het beslag?

Nee, het gaat alleen om de tegoeden die aanwezig waren op het moment dat het beslag gelegd werd. Het beslag geldt wel voor alle rekeningen.


Het tegoed op de rekening is hoger dan mijn schuld. Kan ik over het verschil beschikken?

Nee, het volledige tegoed valt onder het beslag. Pas als de bank aan ons heeft uitbetaald, komt het restant vrij. Soms kan dat sneller, als u met onze toestemming de bank opdracht geeft om het verschuldigde bedrag direct aan ons over te laten boeken. Neemt u in dat geval contact met ons op.


Waar vind u verdere informatie?

Kijkt u voor verdere informatie op de internetsite www.kbvg.nl onder informatie. 

Deze bijsluiter heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven over het aan u betekende stuk. Aan de informatie in deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?