Zorgen KBvG over geen politiebijstand bij (hoewel uiterste middel) ontruimingen


De KBvG maakt zich zorgen over de politie stakingsacties waardoor er geen bijstand meer is bij ontruimingen door gerechtsdeurwaarders.

"Sinds 17 februari van dit jaar voert de politie stakingsacties uit voor een betere CAO. Hoewel de KBvG de wens voor een betere politie-CAO van harte steunt, moeten we wel een kanttekening plaatsen. De CAO-actie heeft namelijk tot gevolg dat de politie geen bijstand meer verleent aan gerechtsdeurwaarders die de opdracht hebben gekregen een ontruimingsvonnis ten uitvoer te leggen. Die bijstand is wettelijk verplicht, en dus kunnen ontruimingen nu al een paar maanden niet worden uitgevoerd.

Nu zou je kunnen denken: dat is mooi, want we streven naar nul-ontruimingen. Maar zo simpel is het niet. Een ontruiming is inderdaad een enorm ingrijpende maatregel, maar komt niet zomaar tot stand. Voordat een rechter ertoe overgaat een ontruimingsvonnis uit te spreken is er al heel wat aan vooraf gegaan. En als de rechter de ontruiming dan toestaat, doet de gerechtsdeurwaarder vervolgens ook nog zijn best de ontruiming te voorkomen. Kijk maar naar de dalende ontruimingscijfers van de laatste jaren: het lukt de gerechtsdeurwaarder steeds vaker door persoonlijk contact en maatwerk een oplossing te vinden, soms nog op de dag van ontruiming zelf.

Mag dat allemaal niet baten, dan resteert de ontruiming. Een uiterste middel, en als dat middel niet kan worden ingezet omdat de politie geen bijstand verleent, dan betekent dat in veel gevallen dat de betalingsachterstand nog verder oploopt, waardoor het perspectief op een oplossing steeds kleiner wordt.

En wat te denken van de ontruimingen die worden bevolen vanwege overlast door de bewoner van het pand. Zonder bijstand van de politie kunnen ook die niet doorgaan, en dat betekent dat de omgeving van de overlastgever nog langer last blijft houden van de bewoner.Tenslotte vinden wij het rechtstatelijk onjuist dat een vonnis van de rechter niet ten uitvoer kan worden gelegd, omdat een derde partij niet de door de wet vereiste bijstand verleent. Die wettelijke bijstand is er overigens niet voor niets: de hulpofficier van Justitie (HOvJ) vertegenwoordigt bij een ontruiming de afwezige bewoner. En dat is geen taak die je zomaar naast je neer kan leggen. Laten we dan overleggen hoe het wettelijk beter ingericht kan worden! De KBvG heeft er eerder voor gepleit dat de wet wordt aangepast in die zin dat het niet persé de HOvJ hoeft te zijn die aanwezig is, maar dat dat de wijkagent kan zijn. Dat geeft ruimte in de werklast van de HOvJ.

De beroepsgroep maakt zich zorgen om deze situatie die nu al twee maanden voortduurt, zonder perspectief op een oplossing. De huidige minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, heeft toegang tot het recht hoog in het vaandel staan. Wij voegen daar graag aan toe dat het recht vervolgens ook ten uitvoer gelegd moet kunnen worden, anders is die goede toegang een wassen neus."

Bron: KBvG 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?