AGIN Timmermans behaalt SRCM certificering!


Heel trots dat we met ons team (waarvan een deel op de foto) de Social & Responsible Credit Management (SRCM)-certificering hebben behaald. Auditor noemde het een audit 'met een gouden randje'.

Schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incasso-organisaties willen hun verantwoordelijkheid nemen in het zorgvuldig innen van schulden, meewegen van persoonlijke omstandigheden, begeleiden bij problematische situaties en samen met schuldenaren zoeken naar effectieve oplossingen. En tegelijkertijd de positie en het belang van de schuldeiser in het oog houden.

De SRCM-norm is gestoeld op de beginselen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De insteek is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Dat de klant-debiteur perspectief heeft op het oplossen van zijn of haar schuldpositie en dat de schuldeiser zicht heeft op betalingen op de openstaande vordering.

Omdat MVO meer inhoudt dan enkel aandacht voor incassowerkzaamheden, is SRCM ontwikkeld als een branchespecifieke norm waarbij credit management centraal staat maar die ook de onderdelen van algemene MVO-richtlijnen omvat, zoals goed bestuur, werkgeverschap, vakmanschap, partnerschap, nabuurschap, vergroening en communicatie.

AGIN Timmermans, van oudsher familiebedrijf (sinds 1976), heeft in het DNA dat we een positieve bijdrage willen leveren aan een duurzame footprint voor de volgende generatie. Daarom sluiten wij ons graag aan bij de ambitieuze doelstellingen van de SRCM-normering.

PS Gefeliciteerd AGIN Timmermans-team, keep up the good work!
Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?