Procederen toegankelijker en aantrekkelijker door lagere griffierechten

Voor veel (kleinere) bedrijven en particulieren waren de griffierechten als men wilde procederen bij kleinere vorderingen erg hoog en daarmee werd er veelal niet voor gekozen om de gang naar de rechter te maken. Griffierechten zijn de kosten die u dient te betalen aan de rechtbank bij de start van uw procedure. De hoogte van deze kosten varieert per situatie. Door een aanpassing van de Wet griffierechten burgerlijke zaken (Wgbz) wordt procederen laagdrempeliger.

Voor lagere geldvorderingen in kantonzaken worden nieuwe griffierechtcategorieën geïntroduceerd. Er gaan lagere griffierechten gelden voor vorderingen van 500 euro tot 5.000 euro. De categorieën die golden van 2011 tot 2021 leidden ertoe dat het griffierecht voor een vordering van 501 euro van een rechtspersoon even hoog was als het griffierecht voor een vordering van 12.500 euro (te weten 499 euro per 1 januari 2020). Met name de hoogte van het griffierecht voor rechtspersonen in verhouding tot een geldvordering van net boven de 500 euro werd dientengevolge als problematisch ervaren.

Een voorbeeld van de nieuwe situatie: Voor een eiser die een niet natuurlijk persoon is met een vordering van € 1250,00 is het griffierecht nu nog € 507,00 en dat wordt € 312,00.

Het wetsvoorstel sluit aan bij het pakket aan maatregelen dat wordt genomen in het kader van de Brede Schuldenaanpak, waarvan het doel is om ervoor te zorgen dat minder mensen te maken krijgen met problematische schulden.

Een goede ontwikkeling, ook vanuit het perspectief Social & Responsible Credit Management.
info@agintimmermans.nl 
T 088 411 12 13

 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?