Beroepsgroep blij met benoeming bijzonder hoogleraar Executie- en Beslagrecht Kasper Krzemiński

Mr. dr. Kasper Krzemiński is per 1 september 2021 benoemd tot bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht, met bijzondere aandacht voor de positie van de gerechtsdeurwaarder, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld namens de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht, met steun van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

Centrale rol van deurwaarder

Krzemiński is gespecialiseerd in beslag- en executierecht, zekerhedenrecht en procesrecht. Het executie- en beslagrecht biedt regels waarmee rechterlijke uitspraken ten uitvoer kunnen worden gelegd en vorderingen kunnen worden verhaald, onder meer via beslaglegging. Het is essentieel voor het goed functioneren van de rechtstaat; burgers moeten er immers van uit kunnen gaan dat rechterlijke uitspraken worden uitgevoerd, afspraken worden nagekomen en schulden worden voldaan. Tegelijkertijd spelen bij beslag en executie belangrijke maatschappelijke kwesties, bijvoorbeeld rondom de brede schuldenproblematiek en de complexiteit en hoge kosten voor verhaal van onbetwiste vorderingen. Dit alles raakt tevens de positie van de deurwaarder. De deurwaarder neemt in het executie- en beslagrecht een centrale rol in. Als onafhankelijk ambtenaar is de deurwaarder belast met de uitvoering van beslag- en executiemaatregelen, waarbij de balans tussen rechtshandhaving en rechtsbescherming moet worden bewaakt.

Aandacht voor de praktijk

Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Krzemiński onderzoek doen en onderwijs geven op het gebied van het executie- en beslagrecht, met een focus op de positie van de deurwaarder. Hij zal deze deeltijdsfunctie vervullen naast zijn praktijk als advocaat bij Nauta Dutilh. In zijn onderzoek zal Krzemiński zich onder meer richten op de fundamentele rechtsbescherming van zowel schuldeisers als schuldenaren, de effectiviteit van het executierecht voor de verwezenlijking van materiële rechten, en de aanpak van praktische knelpunten in bestaande regelingen van executie- en beslagrecht, mede vanuit internationaal en rechtsvergelijkend perspectief. In het onderwijs van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is veel aandacht voor de wijze waarop recht in de praktijk werkt en effecten kan sorteren. Vanuit zijn praktijkervaring als advocaat kan Krzemiński studenten inzicht geven in het verschil tussen ‘law in books’ en ‘law in action’ in de civiele rechtspleging.

"Juist deze combinatie van praktijk en wetenschap is in het executie- en beslagrecht belangrijk," zegt Krzemiński. "Het gaat om de feitelijke verwezenlijking van recht in de praktijk, zo nodig met de inzet van dwangmiddelen. Dit raakt aan vragen over goede rechtsbedeling, rechtsbescherming en toegang tot recht; onderwerpen die juist een meer fundamentelere benadering vragen. Het executie- en beslagrecht is bovendien volop in beweging en onderwerp van breed maatschappelijk debat. Ik kijk ernaar uit met mijn onderzoek hieraan een bijdrage te leveren."

KBvG blij met aanstelling Krzemiński

Ook de KBvG is blij met de aanstelling van Krzemiński: Het executie- en beslagrecht is essentieel voor het functioneren van de rechtsstaat. Een vonnis dat niet ten uitvoer kan worden gelegd is een papieren tijger. Onder invloed van onder meer de discussie over de schuldenproblematiek, privacyregels maar ook de effectiviteit van het bestaande executierecht is het executie- en beslagrecht volop in beweging.

Krzemiński wil met zijn onderzoek een bijdrage leveren aan een goede rechtsbedeling, rechtsbescherming en toegang tot recht; onderwerpen die om een fundamentele benadering vragen. Zijn onderzoek versterkt de KBvG in het wetenschappelijke- en maatschappelijke debat om het executie- en beslagrecht rechtvaardiger en effectiever maken. Van harte welkom dus, vindt de beroepsgroep.

Bron: KBvG


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?