Tutorial - uitleg rekenmodule Beslagvrije Voet voor professionals


1 januari jongstleden is de de Wet vBVV (vereenvoudiging Beslag Vrije Voet) in werking getreden. De wet vereenvoudigt de regels voor de beslagvrije voet. Dit is het deel van het inkomen dat niet onder het beslag valt. De vereenvoudiging van de regels betekent dat de beslagvrije voet op een eenduidige wijze vastgesteld wordt, minder afhankelijk is van informatie van mensen met schulden zelf en dat het bedrag gecontroleerd kan worden. Met de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2021 is het coördinerend deurwaarderschap geïntroduceerd, waardoor beslagleggende partijen beter van elkaars activiteiten op de hoogte zijn. Een coördinerend deurwaarder zorgt, als centraal aanspreekpunt, voor de inning en verdeling van de schulden

Kern Wet Vereenvoudiging Beslagvrije Voet
De kern van vBVV bestaat uit een vereenvoudigd model (rekenmodule) om de beslagvrije voet te berekenen, waarbij gegevens geautomatiseerd worden opgevraagd bij de BRP (basisregistratie personen) en UWV Polis en niet meer grotendeels hoeven worden opgevraagd bij de burger. De rekenmodule is een belangrijke informatievoorziening voor de verbetering en de borging van het bestaansminimum. De SNG (Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders) Rekenmodule vBVV is inmiddels ruim 570.000 keer bevraagd voor berekeningen.

Tutorial voor professionals
Er is door het ministerie van SZW een Tutorial vBVV voor professionals ontwikkeld. In deze video wordt toegelicht waar de burger mee te maken krijgt als er beslag wordt gelegd en hoe we dat als keten uitvoeren. De video is hier te zien: https://rekenmodule.sng.nl/vbvv.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, neem gerust contact op via info@agintimmermans.nl of T 088 411 12 13. Wij helpen u graag..

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?