Tariefaanpassing gerechtsdeurwaarders per 1 juli 2021

Op 1 juli 2021 worden de ambtelijke tarieven (Btag: Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders) die gerechtsdeurwaarders berekenen aan burgers met schulden, aangepast
Deze zogenaamde schuldenaarstarieven worden aangepast conform het advies van de commissie Oskam, dat op 19 juni 2019 aan minister Dekker werd aangeboden. Ook de door deze commissie aanbevolen beperking van de marktwerking gaat op 1 juli in. Voor gerechtsdeurwaarders een noodzakelijke aanpassing. Nu nog een modernisering.

Sinds de invoering van de gerechtsdeurwaarderswet in 2001 is de werkwijze van de gerechtsdeurwaarder ingrijpend veranderd. Kwaliteits- en compliance-eisen hebben veel invloed gehad op de werkwijze en kostprijs van de gerechtsdeurwaarder. De commissie Oskam onderzocht daarom de kostprijs van de diverse ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders. Niet alle tarieven stijgen, een enkele daalt, maar gemiddeld stijgen de ambtelijke tarieven met 16%.

De gerechtsdeurwaarder is de uitvoerende macht, hij voert de wet en vonnissen van rechters uit met zijn ambtelijke werkzaamheden (zoals dagvaarden en beslagleggen).

Zoals een schuldhulpverlener een eerlijke beloning wil om zijn werk goed te kunnen doen, wil de gerechtsdeurwaarder dat ook; hij heeft dat nodig voor de continuïteit van zijn gerechtsdeurwaarderskantoor.

Met deze tariefaanpassing is één wens van gerechtsdeurwaarders nog niet vervuld. Er zijn nog steeds geen tarieven voor het voorkomen van een ontruiming of van beslag. Daarover gaat de KBvG met het ministerie van Justitie en Veiligheid in gesprek. Gerechtsdeurwaarders kloppen jaarlijks 1.770.400 keer aan op een voordeur. Ze gaan in gesprek en zoeken oplossingen. In deze tijd past het niet dat er dan alleen tarieven zijn voor het leggen van beslag en niet voor het voorkomen of zoeken van andere oplossingen.

De nieuwe Btag tarieven zijn vanaf 1 juli 2021 op onze AGIN Timmermans website te vinden.

Heeft u vragen of wenst u meer informatie, bel of mail ons gerust! 088 4 11 12 13 of info@agintimmermans.nl

Bron: KBvG – Blog van KBvG voorzitter MichaëBrouwer


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?