Minder ontruimingen …… meer hulp – Tip aan verhuurders!


Van zo’n oplossing wordt iedereen beter!

Minder ontruimingen en meer hulp voor goedwillende huurders die wel willen betalen, maar even niet kunnen betalen. Dat is wat verhuurders doorgaans willen. Met de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening is daartoe een nieuwe stap gezet.

Voor zover sommige verhuurders dat nog niet deden legt het Besluit de verplichting op verhuurders van woonruimte om persoonlijk in contact te treden met de huurder om hem of haar te wijzen op de mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen, te beëindigen of om schuldhulp aan te vragen. Verder moet de verhuurder aan de huurder vragen of deze er bezwaar tegen heeft dat de verhuurder zijn/haar contactgegevens en de hoogte van de huurachterstand verstrekt aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente waarin hij of zij woont. Op die wijze krijgt het College tijdig inzicht in de huurproblematiek die er speelt en is het in staat om al in een vroegtijdig stadium hulp te bieden, zodat het wellicht niet eens tot een procedure bij de kantonrechter met aanzienlijke bijkomende kosten hoeft te komen.

Van zo’n oplossing wordt iedereen beter; de huurder die niet langer in spanning zit of hij of zij wel in zijn huurwoning mag blijven wonen, maar ook de verhuurder die daarmee wellicht de hoge kosten van een procedure kan voorkomen.

Van de woningcorporaties mag worden verwacht dat zij zich uit eigen beweging aan deze nieuwe regels houden. Sommige commerciële verhuurders hebben daartoe wat meer aanmoediging nodig. Daarom heeft de Rechtspraak het volgende bepaald: Als een verhuurder van woonruimte vanaf 1 juli 2021 een procedure gericht op de incasso van achterstallige huur en/of de ontbinding van de huurovereenkomst start, is de verhuurder verplicht om de brieven die zij op grond van artikel 2 van het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening aan de huurder en aan het College van Burgemeester en Wethouders moet versturen, bij de dagvaarding te voegen. Doet de verhuurder dat niet, dan kan de rechter daaraan “de gevolgen verbinden welke hij geraden acht”. En dat kan zelfs resulteren in de afwijzing van alle vorderingen.

Onze tip aan verhuurders: Zie het nieuwe Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening niet als een belemmering, maar als een nieuwe kans om de kwestie ook in uw voordeel op te lossen. Ga met uw huurder in gesprek, tref een betaalregeling en wijs hem of haar de weg naar nieuwe mogelijkheden. Heeft u vragen hoe wij u verder kunnen helpen, neem dan contact op met onze huurafdeling. Zij helpen u graag verder. T 088 411 12 13

Blogtekst: Martin Heeren

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?