Sneller oplossen met gemoderniseerde incassodagvaarding

   Als gerechtsdeurwaardersorganisatie betekenen wij dagelijkse vele ambtelijke stukken. Daarbij is het natuurlijk belangrijk dat de inhoud van deze stukken het liefst voor iedereen volledig begrijpelijk is. Wij hebben daarom onze ambtelijke stukken herschreven. Wollige en ouderwetse teksten hebben plaatsgemaakt voor moderne varianten die voor een zo breed mogelijke doelgroep goed te begrijpen zijn. Juridisch juist maar zonder ingewikkeld taalgebruik.

Ook de Rechtspraak is zich ervan bewust dat er een vertaalslag dient te worden gemaakt. In opdracht van de Raad voor de Rechtspraak is een werkgroep samengesteld die een model van een gemoderniseerde en vereenvoudigde incassodagvaarding opstelt. Deze nieuwe dagvaarding heeft als doel om iédere consument juridische teksten te laten begrijpen.

De norm voor maatschappelijk betrokken incasseren is dat er bij een schuld gezocht wordt naar een oplossing voor alle partijen. Een eerste stap in het bereiken van een oplossing is dat onze klant-debiteur begrijpt wat er speelt en wat er van hem of haar verwacht wordt. Vooruitlopend op de Rechtspraak hebben wij als AGIN Timmermans hierin dus al eerder stappen gezet en we zijn blij met deze positieve ontwikkeling bij de Rechtspraak.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Onze AGIN Timmermans Legal consultants en juristen helpen u graag. T 088 411 12 13

Blogtekst: Roel Visser
 

 

 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?