De meerwaarde van een proces-verbaal van constatering


Wat kan AGIN Timmermans nog méér voor u betekenen?


Bij de inzet van onze organisatie denkt u aan het innen van achterstallige bedragen, het ontruimen van huizen en het leggen van beslagen op bijvoorbeeld inboedels. Uiteraard zijn dit voorkomende werkzaamheden, maar er is meer. Zo kan een belangrijke handeling of situatie ‘neutraal’ door onze gerechtsdeurwaarders vastgelegd worden door middel van het opstellen van een proces-verbaal van constatering, dat vervolgens als bewijs kan dienen bij civiele zaken.

Een proces-verbaal van constatering is een door een gerechtsdeurwaarder opgestelde verklaring, waarin een door die deurwaarder gedane (zintuigelijke) waarneming is vastgelegd. Het levert dus bewijs op van dat wat is waargenomen. Een proces-verbaal van constatering moet feitelijk, objectief en onbevooroordeeld zijn, het mag geen gevoelens of conclusies bevatten en alleen gebaseerd zijn op zicht, gehoor, reuk of smaak. Zo wordt bijvoorbeeld in een proces-verbaal aangegeven dat er een scheur in de muur zit. Punt. En niet dat hierdoor het huis kan instorten. Een ander voorbeeld is: een persoon weigert om te voldoen aan een verzoek om een wachtwoord af te geven en niet: de betrokken persoon houdt gegevens achter.

Wanneer kan een proces-verbaal van constatering ingezet worden? Dit kan bij ver uiteenlopende zaken. Enkele voorbeelden:
  • het weergeven van een boedelbeschrijving bijvoorbeeld bij het openen van een kluis bij overlijden of faillissement;
  • het constateren van schade die is ontstaan bijvoorbeeld na een verbouwing of na onheil van buitenaf zoals onweer en storm;
  • het constateren van de staat van een (gehuurd) pand;
  • het constateren van het gedrag van een debiteur of een concurrent;
  • het constateren van vernietigen van goederen;
  • het constateren hoe een erfafscheiding is geplaatst;
  • het constateren van het gebruik van online content;
  • etc.
Een gerechtsdeurwaarder is openbaar ambtenaar, benoemd door de Kroon en door de rechterlijke macht beëdigd. Hij/zij is hierdoor ook tuchtrechtelijk aansprakelijk voor de door hem/haar opgestelde stukken. De kwaliteit van deze stukken, waaronder ook een proces-verbaal van constatering, zal daardoor hoog zijn want zeer doordacht opgesteld. De rechtbank kent hierdoor aan het proces-verbaal van constatering een duidelijke meerwaarde toe als bewijs, alhoewel het in Nederland nog niet wordt gezien als officiële ambtshandeling van een gerechtsdeurwaarder (in de ons omringende landen overigens wel).

Heeft u feitelijk bewijs nodig voor een bepaalde situatie of handeling of wilt u weten of u gebruik kunt maken van een proces-verbaal van constatering? Neem dan gerust contact met ons op. T 088 411 12 13 of info@agintimmermans.nl

Blogtekst: Steven Loeve

 

 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?