Gerechtsdeurwaarder mag nu vragen waar debiteur bankiert


Weten waar uw debiteur bankiert? Vanaf nu mag de gerechtsdeurwaarder bij banken informeren of uw klant-debiteur een rekening bij hen heeft.

Met ingang van 1 januari 2021 hebben gerechtsdeurwaarders de mogelijkheid om op basis van het nieuwe artikel 475aa sub b Rechtsvordering, bij iedere in Nederland gevestigde bank te informeren of uw klant-debiteur een rekening bij hen houdt. Voorwaarde is echter wel dat u in het bezit bent van een executoriale titel die betekend is. Ofwel: de mogelijkheid tot bevraging voor conservatoir beslag biedt de wetgever niet. Die mogelijkheid wordt slechts geboden door artikel 5 van de Uitvoeringswet verordening Europees bevel tot conservatoir beslag op bankrekeningen, voor partijen die vanuit het buitenland banken in Nederland bevragen en andersom.

Voor wat betreft de kosten van bevraging ingevolge art. 475aa RV is er, gezien de gelijkenis met de regeling uit de Uitvoeringswet, gekozen om daar aansluiting bij te zoeken. De kosten van een bevraging bij de bank volgens art. 475aa RV, bedragen (ex. art. 2 lid 1 sub x Btag) ad € 85,36 en mogen slechts eenmaal per casus in rekening worden gebracht, ongeacht het aantal bevragingen.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp? Neem contact op met Rob Uytdewilligen of Marc Hagenaars via 088 411 12 13 of info@agintimmermans.nl

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?