Verordening Grenzen Tariefmodellen Gerechtsdeurwaarders

 De gerechtsdeurwaarder is een onafhankelijk openbaar ambtenaar. Daarnaast is de gerechtsdeurwaarder ondernemer. Het hoort bij de kerntaken van de gerechtsdeurwaarder dat hij bij al zijn werkzaamheden naar de belangen van de klant-opdrachtgever kijkt, maar daarbij zeker niet de belangen van de klant-debiteur uit het oog verliest. Het is van essentieel belang voor onze samenleving dat de onpartijdige positie van de gerechtsdeurwaarder, maar zeker ook zijn/haar onafhankelijkheid en integriteit, onder geen beding mogen lijden onder eventuele financiële afspraken met een klant-opdrachtgever. De KBvG heeft daar nu, met goedkeuring van onze Minister een extra waarborg in aangebracht, met de ‘Verordening Grenzen Tariefmodellen Gerechtsdeurwaarders’, die 1 januari 2021 in werking zal treden. Met deze Verordening wordt geborgd dat de gerechtsdeurwaarder een redelijke vergoeding ontvangt voor de uitgevoerde werkzaamheden. 

Met deze Verordening is onder meer vastgelegd:
  • dat de gerechtsdeurwaarder ten minste een redelijke vergoeding in rekening moet brengen aan zijn klant-opdrachtgever,
  • dat de gerechtsdeurwaarder onder geen beding out-of-pocketkosten mag voorfinancieren,
  • dat oneigenlijke verdienmodellen uit den boze zijn, met als doel rechtsgelijkheid te creëren en de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de gerechtsdeurwaarder te beschermen. Dat zijn niet slechts de pijlers, maar zijn zelfs de absolute voorwaarden voor de goede ambtsuitoefening,
  • dat tariefafspraken waarbij de klant-opdrachtgever geen of zeer weinig risico loopt verboden zijn. Die zouden er immers voor zorgen dat de klant-opdrachtgever geen enkele afweging naar proportionaliteit hoeft te maken en geen enkel kostenrisico loopt bij het inzetten van ‘de macht van de staat’, hetgeen strijdig is met de ‘equality of arms’ zoals neergelegd in artikel 6 EVRM.
Dit zijn onderwerpen die binnen AGIN Timmermans al jaren hoog op de agenda staan.
Hoe zorg je er voor dat je vorderingen voor je klant-opdrachtgever voortvarend incasseert en anderzijds sociaal maatschappelijk betrokken met je klant-debiteur omgaat?

Voor beiden, voor ons allen, geldt dat we te maken hebben met de huidige lockdown. We moeten daar gezamenlijk op anticiperen om hier samen het beste uit te komen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen, wij gaan hierover graag in gesprek. 
T 088 4 11 12 13Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?