Herziening beslag- en executierecht


Per 1 oktober 2020 wordt het beslag- en executierecht herzien. De nieuwe wetgeving treedt met ingang van die datum gefaseerd in werking. Hieronder zetten wij kort de belangrijkste wijzigingen uiteen.

Waarom nieuwe wetgeving? 

Sommige wetsartikelen in het beslag- en executierecht waren meer dan 100 jaar oud, niet meer van deze tijd en hard toe aan modernisering.
De nieuwe wet beoogt het bestaansminimum van schuldenaren beter te beschermen, de beslag- en executiemaatregelen efficiënter te maken en te voorkomen dat beslag en executie uitsluitend als pressiemiddel wordt inzet.

Wat gaat er per 1 oktober 2020 veranderen? 

- De kantonrechter wordt ook executierechter. Geschillen die rijzen in verband met de executie van een door de kantonrechter afgegeven executoriale titel worden voor de kantonrechter gebracht die de executoriale titel heeft afgegeven (438 Rv);

- De roerende zaken waarop geen of beperkt beslag kan worden gelegd worden uitgebreid. Voorbeelden zijn onder andere dat er geen beslag meer mag worden gelegd op zaken die vallen onder de noodzakelijke middelen van bestaan, of benodigd zijn voor scholing of studie. Hierbij valt te denken aan computerapparatuur. Er mag geen beslag meer worden gelegd op zaken van hoogstpersoonlijke aard en op gezelschapsdieren. Dit laatste deden wij bij AGIN Timmermans sowieso niet (447 Rv);

- Roerende zaken kunnen online worden verkocht en de aankondiging van de verkoop (aanslaan van de biljetten) geschiedt door een vermelding op een algemeen toegankelijke website (463 en 464 Rv). De verplichte publicatie van de verkoop in de krant vervalt (466 Rv);

- Na een derdenbeslag dient de derde, bijvoorbeeld bankinstelling of werkgever, binnen twee weken na het derdenbeslag te verklaren wat er onder het beslag valt. Dit was vier weken (476a Rv);

- Indien een aangezegde gedwongen ontruiming geen doorgang kan vinden dan dient de nieuwe ontruimdatum ten minste drie dagen voor de nieuwe datum aan de schuldenaar te worden aangezegd (555 lid 2 Rv).

Overgangsrecht

Op beslagen die zijn gelegd vóór de inwerkintreding van deze wet (1 oktober 2020) blijven het Tweede en het Derde Boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing, zoals deze voor de datum van inwerkingtreding van deze wet golden. De volgende fase van de nieuwe wetgeving zal met ingang van 1 januari 2021 in werking treden. Wij zullen u hierover uiteraard tijdig op de hoogte brengen.

Meer weten over dit onderwerp? Neem gerust contact met ons op via T 088 411 12 13 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?