Na corona lockdown zoeken naar balans
Zoeken naar de juiste balans. Een uitdaging.


Na een aantal maanden “intelligente- lockdown” kregen we wat meer vrijheden en kwamen maatschappij en economie weer langzaam op gang. Toch zijn we nu weer voorzichtiger en we staan sowieso aan het begin van een andere crisis. De afgelopen maanden zijn veel schulden ontstaan door het wegvallen van inkomen bij diverse –veelal kwetsbare- groepen in onze samenleving. Schuldeisers in verschillende sectoren hebben hier wisselend op gereageerd. AGIN Timmermans maakt zich oprecht grote zorgen over de toekomstige positie van organisaties en ondernemers met onbetaalde facturen én van schuldenaren, de klant-debiteuren.

Van uitstel komt geen afstel

In onze praktijk gaan wij zorgvuldig om met klant-debiteuren die tijdelijk, wegens wegvallende inkomsten, niet kunnen voldoen aan hun betalingsverplichtingen. Betalingsregelingen worden aangepast aan de huidige financiële situatie van de klant-debiteur. Zo houden zij grip op hun huishoudboekje en hoeven zij niet méér schulden te maken. We maken pas op de plaats als we zien dat de betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn en zijn terughoudend met het maken van extra kosten. Onze sociaal-maatschappelijk verantwoorde aanpak wordt door onze opdrachtgevers gewaardeerd en omarmd. Wij zien dat verschillende sectoren ieder een eigen vorm geven aan, en beleid maken omtrent, een verantwoord incassoproces in Coronatijd. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over de toekomstige positie van de klant-debiteur want immers behoudt de schuldeiser zijn recht op betaling. Van uitstel komt geen afstel. Uitgestelde schulden kunnen zich snel opstapelen waardoor het steeds lastiger is om deze alsnog betalen. Dit is zeker het geval wanneer schuldeisers in de toekomst massaal weer aanspraak maken op hun recht en betalingen tegemoet willen zien. Kwijtschelden is over het algemeen geen optie, want ook schuldeisers dienen hun cashflow te beheersen en de organisatie financieel gezond te houden. Wat gebeurt er dan met de financiële positie van grote groepen Nederlanders die bijvoorbeeld hun huur en andere uitgestelde schulden (ineens) terug moeten betalen naast alle andere maandelijkse lasten in een tijd dat een economische crisis wellicht onafwendbaar is?

Persoonlijk contact is DE sleutel voor een oplossing

Onze ervaring is dat het persoonlijke contact met de klant-debiteur dé sleutel is tot een passende oplossing. Een goed gesprek waar de tijd voor genomen wordt en de juiste vragen gesteld worden leidt vaak tot een oplossing waar zowel klant-debiteuren als schuldeisers mee geholpen zijn, namelijk een betalingsregeling die past en vol te houden is. Daarnaast is het belangrijk klant-debiteuren te voorzien van inzicht en overzicht in hun financiële situatie, de mogelijkheden in (schuld)hulpverlening en een laagdrempelige betaling te faciliteren door het inzetten van slimme en ontzorgende betaaltools op het moment dat er geld op de rekening aanwezig is.

Incassostrategie

Wij gaan graag in gesprek met opdrachtgevers over het vormgeven van een incassostrategie die erop gericht is mee te bewegen met de problematiek maar niet bij te dragen aan het toenemen van de schuldenpositie van de klant-debiteur. Dat is maatwerk richting beide partijen en zoeken naar de juiste balans. Een uitdaging die we graag met overheden, woningcorporaties, commerciële verhuurders, banken, verzekeraars en het MKB aangaan.
Samen uw incassostrategie bepalen? T. 088 411 12 13
Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?