SRCM - Maatschappelijk betrokken incasseren  
SRCM, Social & Responsible Credit Management, is een nieuwe norm en ontstaan als initiatief van Aqturion samen met de actieve deelname van een diverse groep vooruitstrevende gerechtsdeurwaarderskantoren. 


Schulden als één aspect van multi-problematiek

De laatste jaren neemt de maatschappelijke interesse voor de gerechtsdeurwaarder als partij in het incasseren van schulden toe. Er wordt in toenemende mate van de gerechtsdeurwaarder gevraagd om meer aandacht te hebben voor de positie van de schuldenaar. In de wetenschap en in navolging daarvan ook in het werkveld van hulpverlening is er meer inzicht gekomen in schulden als één aspect van multi-problematiek waaronder laaggeletterdheid, stress of psychiatrische problemen. De gerechtsdeurwaarder wordt – terecht – aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid in het uitvoeren van zijn werkzaamheden. En moet daarbij met name aandacht hebben voor de problemen waar kwetsbare groepen zich in bevinden.

De SRCM normering zet zich breed in voor maatschappelijk betrokken incasseren, duurzaamheid en vergroening en richt zich bovendien op de rol en plaats in de samenleving die gerechtsdeurwaarders hebben en hun samenwerking met opdrachtgevers en ketenpartners in de schulddienstverlening. Een gezamenlijke normering is behalve een kwaliteitsimpuls voor het werkveld ook een manier om de onderlinge samenwerking binnen de keten te verbeteren. SRCM richt zich dus op alle stakeholders in de schuldhulpverlening. Naast normen voor de eigen organisatie en medewerkers, richt het zich ook op de klant-debiteuren, opdrachtgevers, leveranciers, bewindvoerders en schuldhulpverleners.

AGIN Timmermans vindt het belangrijk om naast de ISO en SVI keurmerken ook dit nieuwe keurmerk te kunnen toevoegen als kwaliteitskenmerk voor onze organisatie en is inmiddels toegevoegd aan het SRCM certificeringsregister.

Voor meer informatie over de nieuwe SRCM-Norm : www.srcm-certificering.nl


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?