Exploten betekenen tijdens coronacrisis


Gerechtsdeurwaarders verrichten ambtshandelingen uit hoofde van de gerechtsdeurwaarderswet.
Eén van deze ambtshandelingen is het oproepen van personen om voor de rechter te verschijnen (dagvaarden). Artikel 46 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bepaalt dat de deurwaarder een exploot overhandigt aan degene voor wie het bestemd is. In persoon of aan een huisgenoot.
Nu de maatregelen van het RIVM voorschrijven dat personen afstand van elkaar dienen te houden wegens besmettingsgevaar met COVID-19, zijn wij genoodzaakt om de gebruikelijke handelswijze aan te passen.

Betekenen van exploten in gesloten envelop

De Tweede Kamer heeft hiertoe de spoedwet rechtspleging aangenomen. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid zal met een aanvulling komen in de vorm van een tweede spoedwet. Concreet brengt dit onderstaande verandering met zich mee:

Om bij de betekening van stukken te handelen conform de richtlijnen van het RIVM zullen exploten -als dat niet anders kan- in de brievenbus worden achtergelaten. Met deze wijze van betekenen maken wij gebruik van de mogelijkheid die artikel 47, eerste lid, derde volzin, van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering biedt in gevallen waarin betekening door overhandiging in persoon feitelijk onmogelijk is.

In de spoedwet zal worden geregeld dat er sprake is van een ‘feitelijke onmogelijkheid’ in de zin van artikel 47 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zolang de RIVM-richtlijnen voorschrijven dat afstand gehouden dient te worden. Dit betekent dat de deurwaarder niet steeds eerst hoeft aan te bellen om aan zijn verplichtingen te voldoen. De gebruikelijke aanvullende toelichting zullen wij dan via alternatieve contactvormen als telefoon of e-mail verstrekken.

Bellen is oplossen

Wij benadrukken dat AGIN Timmermans persoonlijk contact hoog in het vaandel heeft staan. Daar waar mogelijk zal nog steeds ‘in persoon’ worden betekend, bijvoorbeeld in geval van rechtspersonen en/of advocatenkantoren die een geopende balie hebben. Als contactgegevens bij ons bekend zijn nemen wij contact op voor toelichtende informatie. Tevens benadrukken wij dat debiteuren ook áltijd contact met ons kunnen opnemen om hun financiële situatie te bespreken.     
T 088 411 12 13   -  Samen lossen we het op!

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?