Brexit: voorlopige duidelijkheid omtrent jurisdictie en executoriale titels

Brexit: voorlopige duidelijkheid omtrent jurisdictie en executoriale titelsHet Verenigd Koninkrijk (VK) gaat de Europese Unie op 31 januari 2020 verlaten. Op het moment dat er (ten aanzien van het VK) een einde komt aan het “Verdrag betreffende de Europese Unie” zou er automatisch ook een einde komen aan alle op dat Verdrag gebaseerde Europese regelgeving, waaronder een grote hoeveelheid Verordeningen betreffende de justitiële samenwerking in burgerlijke- en handelszaken.

Omdat het onwenselijk is dat al die regels bij de uittreding van het VK direct vervallen, zonder dat er iets anders voor in de plaats is gesteld, hebben de (lidstaten van de) Europese Unie en het VK op 19 oktober 2019 een uittredingovereenkomst met elkaar gesloten. Kort gezegd is het doel van die uittredingsovereenkomst om na de uittreding en tot de transitiedatum (die is gesteld op 31 december 2020) voorlopig een deel van de Unie Wetgeving in stand te houden.  Deze uittredingsovereenkomst is in het “House of Commons” en het “House of Lords” behandeld en heeft op 23 januari 2019 koninklijke goedkeuring gekregen, waarna ze in de wetgeving van het VK is opgenomen. 
Op het gebied van de justitiële samenwerking met het VK in burgerlijke- en handelszaken hebben wij een aantal zaken uitgelicht die voor onze praktijk en die van onze opdrachtgevers met name van belang zijn.

Toepasselijk recht

De Rome I en II Verordeningen inzake het recht dat van toepassing is op contractuele en niet contractuele verbintenissen blijven voorlopig gelden tot het einde van de transitieperiode (artikel 66 European Union Withdrawal Agreement (EUWA).


Jurisdictie in burgerlijke /handelszaken en huwelijkszaken

Van de navolgende Verordeningen blijven de jurisdictiebepalingen tot het einde van de transitieperiode gelden (artikel 67 EUWA):

  • de (herschikte) EEX-Vo (de Europese Executieverordening, (EU) Nr. 1215/2012);
  • de Verordening erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen in huwelijkszaken, (EU) Nr 2201/2003
  • de Verordening 4/2009 betreffende de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen, en de samenwerking op het gebied van onderhoudsverplichtingen)

Erkenning en tenuitvoerlegging executoriale titels

De (herschikte) EEX-Vo (EUR)1215/2012 en de Verordening erkenning en tenuitvoerlegging beslissingen in huwelijkszaken blijft met betrekking tot de erkenning en tenuitvoerlegging van executoriale titels gelden voor:

uitspraken die zijn gewezen in procedures welke zijn gestart voor het einde van de transitieperiode:
authentieke akten welke zijn opgesteld / geregistreerd voor het einde van de transitieperiode;
gerechtelijke schikkingen die zijn vastgelegd voor het einde van de transitieperiode.

Europese Executoriale Titel voor niet betwiste schuldvorderingen


De EET Verordening 805/2004 blijft van kracht op beslissingen die worden gegeven op procedures die zijn ingesteld voor het einde van de transitieperiode onder de voorwaarde dat het verzoek tot waarmerking als EET is gedaan voor het einde van de transitieperiode (art 67 lid 2 sub d EUWA).

De EAPO Verordening (Europees Bankbeslag)


Het VK was al geen deelnemer met betrekking tot de Verordening “European Account Preservation Order”, zodat er in dat opzicht niets wijzigt.

Conclusie:


Concluderend kan worden gesteld dat in de gevallen waarin u op dit moment beschikt over een (Nederlandse) executoriale titel, u die titel na 31 januari 2020 nog probleemloos kunt laten executeren in het VK. Of dat na 31 december 2020 nog zo blijft valt op dit moment niet te voorspellen aangezien dat mede afhangt van de onderhandelingen tussen de Europese Unie en het VK en de mogelijkheden die het VK met betrekking tot de Gemeenschappelijke markt al dan niet zal behouden. Indien het VK na 31 december 2020 geen toegang meer mocht hebben tot de Gemeenschappelijke Markt valt het te betwijfelen dat zij nog zal toestaan dat executoriale titels afkomstig uit EU lidstaten onder dezelfde voorwaarden als voorheen op haar grondgebied worden geëxecuteerd.

Meer informatie? Neem dan contact met ons op: legal@agintimmermans ,088- 411 12 13.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?