Adres onbekend en toch succesvol aanmanen.


Adres onbekend en toch succesvol aanmanen.

In het betalingsverkeer met uw klanten komt het soms voor dat uw facturen niet worden voldaan. U stuurt uw klant dan gewoonlijk één of meerdere betalingsherinneringen, ofwel aanmaningen. Deze aanmaningen hebben een tweeledig doel. Enerzijds herinnert u de klant eraan dat een verschuldigde betaling aan zijn of haar aandacht is ontsnapt, anderzijds dient de aanmaning ook een juridisch doel. Met de aanmaning stuit u namelijk de verjaringstermijn die op uw vordering van toepassing is, wat betekent dat deze opnieuw begint te lopen. Een voorwaarde is dan wel dat uw aanmaning uw klant ook daadwerkelijk bereikt en u dat later ook kunt bewijzen.

In sommige situaties is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Zo kan het zijn dat uw klant intussen is verhuisd en u niet bekend bent met zijn of haar nieuwe adres. U zou de verjaring dan niet zelf kunnen stuiten, want waar zou u de aanmaning dan naartoe moeten sturen en welke zekerheid heeft u dat die uw klant daadwerkelijk bereikt?

Op grond van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 29 oktober 2019 kan AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders u in die situaties toch helpen. Wij kunnen in die gevallen namelijk een sommatie-exploot voor u uitbrengen en mogen daarvoor het (correcte) adres van de debiteur verifiëren in het adressenbestand van gemeenten, de zogenaamde Basis Registratie Personen.

Daarmee wordt  niet alleen bereikt dat uw klant de aanmaning ook daadwerkelijk ontvangt, maar tevens levert de verklaring van onze gerechtsdeurwaarder dat het exploot aan een bepaalde persoon of aan een bepaald adres is achtergelaten, dwingende bewijskracht op. Dat betekent dat een rechter verplicht is aan te nemen dat het door de deurwaarder uitgereikte exploot -met daarin de aanmaning- uw klant werkelijk heeft bereikt.

De uitspraak van het Gerechtshof beperkt zich niet alleen tot sommatie-exploten maar werkt breder. Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de betekening van oproepingsexploten in het kader van alternatieve geschilbeslechting, zoals arbitrage instituten die bijvoorbeeld in de bouwwereld gebruikelijk zijn.

AGIN Timmermans Gerechtsdeurwaarders is tevreden met die uitspraak; naar onze mening schept het voor alle betrokkenen meer waarborging in juridische kwesties waar dat nodig is. Wilt u ook weten wat wij in dat kader voor u kunnen betekenen, neem gerust contact met ons op. Ons team staat u graag te woord.Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?