Interview Port of Business: AGIN Timmermans kiest voor sociale aanpak

AGIN Timmermans kiest voor resultaat- en sociaalgerichte aanpak

Redactie: Annemieke Kuiper Fotografie: Sabine Bison

Interview door het blad Port of Business / Rijnmond

Als gerechtsdeurwaarder en incassobureau levert AGIN Timmermans diensten met een verantwoordelijkheid. Voor de medewerkers is het niet alleen vanzelfsprekend dat zij opkomen voor de belangen van de opdrachtgevers maar tegelijkertijd houden zij ook rekening met de belangen van de schuldenaren. We spreken Martijn Roelands, Rob Uytdewilligen en Nathalie van Huet, leden van het directieteam van AGIN Timmermans, over deze verantwoordelijkheden, de mogelijkheden en het belang van innoveren binnen de organisatie.
Organisaties kunnen AGIN Timmermans niet alleen inschakelen als gerechtsdeurwaarder of incassobureau wanneer de rekeningen niet betaald worden. Tevens behoort juridisch advies en ondersteuning op nationaal en internationaal niveau tot de mogelijkheden, zoals het betekenen van buitenlandse stukken. Roelands vertelt zichtbaar trots over de organisatie: “AGIN Timmermans bestaat sinds 1976. Mijn 'vaste verkering' Nicole Timmermans, ook lid van het directieteam, is dochter van de oprichter. Inmiddels hebben we vestigingen in Rotterdam, Tilburg, Bergen op Zoom en Goes. Met 75 betrokken medewerkers verlenen wij met veel plezier onze diensten. In onze ‘business to consumer’ werken wij vanuit een sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid waarbij zowel de klant als de schuldenaar baat heeft. Onze ‘business to business’ vraagt een andere zakelijke strakke werkwijze. De omstandigheden zijn dan ook anders. Verder vinden wij innoveren essentieel. Zo gebruiken wij handige tools waarmee schuldenaren worden gecoacht in de overeengekomen maandelijks betaling. Zij krijgen vooraf een herinnering en hebben ook direct de mogelijkheid om of direct of in delen te betalen. Van Huet haakt hierop in door aan te geven hoe belangrijk continu blijven doorontwikkelen is. Zo is er bijvoorbeeld het eigen kennisintituut, AGIN College. “Niet alleen voor onze medewerkers maar ook voor externe partijen bijvoorbeeld advocaten verzorgen wij (in-company) trainingen. AGIN Timmermans, een oud familiebedrijf, is eigenlijk altijd innovatief geweest. In een conservatieve branche is ervoor gekozen om een eigen koers te varen waarbij ondernemerschap en het toevoegen van kennis en ervaring buiten de branche belangrijk zijn geweest. En dit is nog steeds het geval.” 
“Op deze wijze maken wij ook als gerechtsdeurwaarder de wereld een beetje mooier”

Sociaal Verantwoord Incasseren

Het bedrijf heeft door het varen van de eigen koers als eerste gerechtsdeurwaarderorganisatie in Rotterdam een speciaal keurmerk ontvangen: het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Dit keurmerk maakt sociale- en maatschappelijke verantwoordelijkheid zichtbaar. Uytdewilligen geeft uitleg hierover: “Wij hebben ervaren dat je het meest optimale resultaat bereikt wanneer je samen op zoek gaat naar oplossingen waarbij rekening wordt gehouden met de financiële positie van de schuldenaar. Ook adviseren wij niet alleen onze opdrachtgevers maar tevens de mensen met schulden waarbij wij echt van betekenis kunnen zijn. Zo verwijzen wij hen pro-actief naar een budgetcoach of maatschappelijk werker. Als gerechtsdeurwaarder komen we verder dan de voordeur en zetten wij dat stapje extra. Wij willen de mensen met financiele problemen weer op weg helpen omdat zij vaak door de bomen het bos niet meer zien. Het doel is een optimale regeling waarbij zowel de schuldenaar als onze opdrachtgever het meest bij gebaat is. Uiteindelijk is ook de maatschappij hierbij gebaat.” Van Huet vult aan: “Wanneer onze incassomedewerkers telefonisch in gesprek zijn met een debiteur hoor je af en toe de opluchting door de telefoon heen wanneer er gesproken wordt over de mogelijkheden. We krijgen soms achteraf bedankjes van mensen met grote betalingsproblemen die wij geholpen hebben om daarvan af te komen.” Uytdewilligen: “Bij deze werkwijze waarbij wij streven naar een reële en sociale oplossing is luisteren en mensenkennis van belang. De nuance is belangrijk, de intonatie maar ook de manier van schrijven om de boodschap te begrijpen. Wij creëren op deze manier diepgang en voor medewerkers gaat een ‘op het oog’ plat dossier zo meer leven.”

Aansluiting doelgroep

Uytdewilligen geeft aan dat er steeds maatwerk wordt geleverd. Niet alleen bij de totstandkoming van de betalingsregeling maar ook is er maatwerk in de wijze van communiceren. “Het is mogelijk om berichten te verzenden via een sms of een e-mailbericht waarin de mogelijkheid is opgenomen om veilig en direct te betalen of een regeling te treffen. Het grote voordeel is dat we deze berichtgeving kunnen sturen, juist op die momenten dat de betalingsverplichting nagekomen dient te worden. We werken hiervoor samen met een andere partij. Het lijkt wellicht afstandelijk maar sluit aan bij de behoefte van een grote groep om anoniem te blijven. Anderen hebben juist weer behoefte aan persoonlijk contact. Wij zoeken continu naar de aansluiting met de doelgroep en anticiperen daarop. Roelands: “Ontwikkeling van deze mogelijkheden en tools vragen een investering in tijd en geld. Wij geloven daar echter in en het levert ook een beter resultaat op. Medewerkers boeken succes en ontvangen van opdrachtgevers positieve feedback. Dit geeft een gevoel van trots op de organisatie.” 
“Wij zijn bewust van onze rol en verantwoordelijkheid richting de maatschappij”

Klantrelatie

De werkwijze van AGIN Timmermans zorgt niet alleen voor een optimale regeling maar ook de klantrelatie blijft volgens Uytdewilligen zo intact. “De klantrelatie is voor ons enorm belangrijk. Organisaties investeren immers in een prettige klantervaring. Ook wanneer een klant onverhoopt de rekening niet kan betalen is het belangrijk dat er op een passende wijze wordt gereageerd. De boodschap van de betalingsverplichting blijft bestaan echter de manier waarop een betalingsafspraak tot stand komt en ook de verdere communicatie gedurende het traject maken het verschil. Wij zijn een verlengstuk van de opdrachtgever en gaan voor een duurzame oplossing. Hierdoor loopt de relatie tussen de schuldeiser en schuldenaar ook geen schade op. De schuldenaar kan gewoon een klant blijven. Het is belangrijk dat ook opdrachtgevers dit belang gaan inzien. Gaat het mis en komt de schuldenaar de betalingsregeling niet na, dan volgt er direct een strak en intensief traject.”
Van Huet geeft verder aan dat wanneer schuldeisers sociale- en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben, ook de keuze van een incasso-intermediair belangrijk is. “Wij representeren onze opdrachtgevers en schuldeisers en/of opdrachtgevers zijn zich daar niet altijd van bewust.” Het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren geeft garantie dat de houder van dit keurmerk niet gaat voor de harde incassoaanpak maar juist rekening houdt met sociale en maatschappelijke aspecten. Uytdewilligen stelt: “Om het keurmerk te verkrijgen en te behouden is er een onafhankelijke toetsing door een deskundige en onafhankelijke partij. Elke twee jaar, of sneller indien daar voor aanleiding bestaat, zijn er audits. Dit keurmerk hebben wij naast onze andere kwaliteitsregels die onze beroepsgroep voorschrijft.” 

Verbinding

Niet alleen zoekt AGIN Timmermans naar de verbinding tussen de schuldeiser en schuldenaar maar ook naar de verbinding in de maatschappij. Roelands: “Wij zijn bewust van onze rol en verantwoordelijkheid richting de maatschappij en de noodzakelijkheid om daarin te participeren. Zonder uitvoerders van het recht is er geen recht, maar dan wel op een manier die het beste bij ons past. Dit komt tot uitdrukking in onze werkwijze maar ook door onze betrokkenheid met uiteenlopende projecten” Van Huet licht toe: “Onlangs heeft de gemeente Rotterdam het ambitieuze plan Reset Rotterdam - Op weg naar een schuldenvrije generatie Rotterdammers - gelanceerd. Dat zijn ambities waar wij als organisatie volledig achter staan en inmiddels zitten we met de beleidsmakers van de gemeente aan tafel om onze kennis en ervaring met hen te delen. Het is ontzettend belangrijk om samen op te trekken. Ook het project Hotel la Pucelle is daar een mooi voorbeeld van.” Uytdewilligen geeft aan dat dit een maatschappelijk project van de woningcorporatie Stadlander is om zo de wijk van haar huurders prettiger te maken. “Het stimuleert projecten met een sociaal cultureel karakter om mensen in de wijk te betrekken en te verbinden. Om het verschil te maken voor mensen die een steuntje in de rug goed kunnen gebruiken. Wij dragen daar met veel plezier aan bij.” Van Huet: “Op deze wijze maken wij ook als gerechtsdeurwaarder de wereld een beetje mooier.” “Met enige regelmaat is onze beroepsgroep negatief in het nieuws geweest. Dat vinden wij echt heel jammer, omdat er ook zoveel goed gaat. Ondanks alle negatieve berichten is er ook ruimte voor een ander geluid. AGIN Timmermans brengt een geluid dat weerklinkt met trots. Wij kijken positief naar de toekomst, zien nog veel kansen en zijn trots op het ambt,” besluit Uytdewilligen.

AGIN Timmermans

Organisaties met openstaande vorderingen kunnen bij AGIN Timmermans terecht. AGIN Timmermans kan dan optreden als gerechtsdeurwaarder of incassobureau. Organisaties kunnen daarbij rekenen op een snelle, vakkundige dienstverlening overal in Nederland. Daarnaast biedt het bedrijf juridisch advies en ondersteuning zowel op nationaal als internationaal niveau. Zij doet dit op een wijze die past bij haar sociale- en maatschappelijke verantwoordelijkheid en betrokkenheid. AGIN Timmermans zoekt voortdurend naar aansluiting en verbinding met de verschillende doelgroepen. Innovatie neemt een prominente rol in waardoor handige tools en systemen beschikbaar worden gemaakt. Organisaties zijn zo verzekerd van een resultaat- en sociaalgerichte aanpak van de debiteurenportefeuille. AGIN Timmermans heeft hier het keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren voor ontvangen. Dit onafhankelijke keurmerk geeft niet alleen borging maar ook helderheid. AGIN Timmermans zegt namelijk niet alleen sociaal- en maatschappelijk betrokken te zijn maar is dit ook daadwerkelijk.                                                                                                                                                                                                                     


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?