Tarieven salaris gemachtigdeVorig jaar hebben we in een nieuwsbericht al eens aandacht besteed aan (de tarieven) nakosten. Nakosten worden ook wel nasalaris genoemd, maar er is een wezenlijk verschil met salaris gemachtigde.

Nakosten
De Hoge Raad heeft in 2010 bepaald dat een kostenveroordeling in een rechterlijke uitspraak niet alleen een titel oplevert voor de proceskosten die zijn begroot in de uitspraak, maar ook voor de na de uitspraak nog te maken nakosten voor het bestuderen van de uitspraak, het overleggen met de opdrachtgever en het bepalen van de volgende stappen. De proceskosten zijn ten tijde van de uitspraak bekend en kunnen in de uitspraak worden begroot. De nakosten zijn dat uiteraard niet, want zij moeten nog gemaakt worden. Niettemin levert een proceskostenveroordeling ook een titel op voor die nakosten.

Verschillende rechters hebben daarna geoordeeld over de hoogte van de nakosten en op de website van de rechtspraak zijn er richtlijnen gepubliceerd. De laatste tijd zien we steeds vaker dat de hoogte van de nakosten al wordt bepaald in de rechterlijke uitspraak. Dat was lang niet altijd het geval.

Indexering salaris gemachtigde
Anders is dat met betrekking tot het salaris gemachtigde in kantonzaken. Eenvoudig gezegd bestaan de kosten van een procedure (die voor toewijzing vatbaar zijn) uit de volgende componenten:
  • Kosten betekening dagvaarding inclusief verschotten;
  • Griffierecht (hoogte afhankelijk van geldelijk belang);
  • Salaris gemachtigde;
Die laatste component, het salaris gemachtigde, wordt bepaald aan de hand van het aantal punten. Elk punt komt overeen met een bedrag aan salaris. Deze basisbedragen worden met ingang van 1 januari 2019 voor het eerst in 14 jaar (!) geïndexeerd. De tarieven worden verhoogd met 20,1%. Dat geldt voor zowel bodemprocedures als procedures in kort geding voor de kantonrechter.

Overzicht tarieven
De nieuwe gemachtigdensalarissen zijn gepubliceerd in de Liquidatietarieven Kanton 2019 en voor kort geding in de Aanbeveling tarieven kort gedingen kantonzaken en handelszaken per 1 januari 2019.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?