"Lezen ≠ begrijpen" aandacht voor heldere communicatie noodzakelijk!
Dinsdag 22 januari jl. nam Zoltan Provily, vestigingsmanager bij AGIN Timmermans, deel aan het seminar “Lezen ≠ begrijpen” op de AVANS Hogeschool in Breda. Dit thema is voor mensen waarmee wij als incasso-/gerechtsdeurwaardersorganisatie dagelijks in contact staan actueel en noodzakelijk. Het is de taak van ons gerechtsdeurwaarders om te zorgen dat wij in nauw contact zijn met alle groepen in de samenleving en juist met laaggeletterden of minder taalvaardigen.

Ondanks het barre winterweer waren er veel deelnemers vanuit verschillende organisaties naar het seminar gekomen, zoals gemeenten, werkgevers, uitkeringsinstanties, schuldhulpverleners, verzekeraars, etc. Allemaal ketenpartners (onze sociale partners) die er samen voor willen zorgen dat de communicatie naar buiten toe verbetert. Het doel is om ervoor te zorgen dat iedereen gelijkwaardig benaderd wordt maar nog belangrijker: ook echt wordt bereikt.

Sprekers Jeroen Weyers (Stichting Lezen en Schrijven), die een lezing over laagtaligheid hield en dr. Martijn Keizer, verbonden aan de Rijks Universiteit Groningen (RUG), met een presentatie over zijn onderzoek naar laagtaligheid bij mensen in financiële nood, gaven een duidelijke uitleg over en inzicht in wat nu het échte probleem van laaggeletterdheid is.

Ingewikkelde termen vermijden
Wat we hebben geleerd deze middag? Het is meer dan duidelijk geworden dat heldere communicatie (zowel geschreven als gesproken) constante aandacht verdient. Sinds enkele jaren hebben wij als gerechtsdeurwaardersorganisatie onze documenten aangepast naar "eenvoudige taal", door ingewikkelde juridische termen zoveel als kan te vermijden, kortere zinnen te maken en brieven overzichtelijk in te delen. Daarnaast heeft Jos Verhage, eveneens vestigingsmanager maar ook kandidaat-gerechtsdeurwaarder bij AGIN Timmermans , onze exploten grondig herschreven. 2019 wordt voor ons ook het jaar dat wij onze documenten (brieven en exploten) nogmaals kritisch onder de loep nemen en waar nodig of wenselijk herschrijven. ‘Documenten 3.0’ bij wijze van spreken.

Begrepen worden
Naast schriftelijke communicatie is het ook van belang dat wij mondeling duidelijk en overtuigend zijn en goed begrepen worden. Daarom worden onze medewerkers voortdurend getraind in het voeren van telefoongesprekken met de schuldenaren. Het in contact komen met deze groep is belangrijk maar van groter belang is het om dit contact op positief constructieve wijze in stand te houden zodat er samen naar een oplossing toegewerkt kan worden om verdere bijkomende kosten te beperken. Om de contactmomenten met schuldenaren maximaal ruimte te geven, zijn wij ook ’s avond bereikbaar. En als blijkt dat de schuldenaar echt niet kan betalen en er achterliggende problemen zijn die aandacht nodig hebben, verwijzen wij hen actief naar de juiste instanties die verder kunnen ondersteunen in onder andere een traject schuldhulpverlening of budgetbegeleiding.

Onze werkwijze is erkend middels het certificaat ‘Sociaal Verantwoord Incasseren’.
Daar staan we voor bij AGIN Timmermans. En mede daarom: dank aan onze ketenpartners voor de samenwerking en dank aan docenten en studenten van Avans Hogeschool voor de organisatie van dit interessante en bijzonder nuttige seminar.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?