U heeft een betekening van een vonnis, dwangbevel of andere executoriale titel ontvangen?

U heeft een betekening van een vonnis, dwangbevel of andere executoriale titel ontvangen? In deze toelichting vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat moet u doen?

Kort maar krachtig: onmiddellijk betalen! Het totaalbedrag staat vetgedrukt onderaan het exploot. Doet u dat niet, dan loopt u het risico dat we beslag leggen. Dat kan zijn op uw loon, uitkering of inboedel. Probeert u dat vooral te voorkomen, want de kosten van beslaglegging komen voor uw rekening.

U bent het niet eens met de vordering.

Het is moeilijk om in zijn algemeenheid aan te geven of u in verzet of in beroep kunt gaan. De mogelijkheden zijn beperkt. Wij adviseren u daarvoor juridisch advies in te winnen, bijvoorbeeld bij een advocaat of een Bureau Rechtshulp. Laat uw adviseur zo snel mogelijk contact met ons opnemen. Zo lang wij niets horen, gaat de behandeling verder.

U wilt uitstel van betaling of een betalingsregeling.

Bedenk vooral dat uw schuldeiser niet verplicht is om met betaling in termijnen in te stemmen. Daarom is het van belang dat u:
  • een redelijk voorstel doet, waardoor de zaak binnen enkele weken of hooguit enkele maanden is afgedaan;
  • het voorstel schriftelijk doet en ons bewijzen stuurt waaruit uw inkomsten, uitgaven en eventueel overige schulden blijken;
  • onmiddellijk de eerste termijn aan ons betaalt.
U krijgt van ons een schriftelijk antwoord. Het is overigens niet de bedoeling dat deze nieuwe vordering wordt opgenomen in een eventueel al bestaande betalingsregeling. U zult een nieuwe regeling moeten treffen. 

U zit in een traject van schuldsanering.

Indien u wegens financiële problemen begeleid wordt door de Gemeentelijke Kredietbank of een andere hulpverlenende instantie, is het verstandig om ook deze vordering aan te melden. We wijzen u erop dat schuldeisers veelal niet bereid zijn om de zaak aan te houden in afwachting van de uitkomst van zo’n vaak langdurig onderzoek. Integendeel, de behandeling gaat gewoon verder.

U bent toegelaten tot de WSNP.

Wij verzoeken u de naam van uw bewindvoerder en de datum van de uitspraak aan ons door te geven.

Waar vind u verdere informatie?

Kijkt u voor verdere informatie op de internetsite www.kbvg.nl onder informatie. 


Deze toelichting heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven over het aan u betekende stuk. Aan de informatie in deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?