Oprichting WijkrechtbankDe Rechtbank Oost-Brabant is in gesprek met de Gemeente Eindhoven en het Openbaar Ministerie over de mogelijkheden van het oprichten van een wijkrechtbank (Community Court). De Community Court behandelt zaken in het strafrecht, familierecht en civiele zaken. De focus ligt, naast de rechtspraak, op de mens achter de misdaad, het geschil of de schulden. In veel gevallen is er namelijk sprake van Multi-problematiek; naast strafrechtelijke problemen bestaan ook vaak geschillen in het familierecht, huisvestingsproblemen, werkeloosheid en schulden.


Door het integraal aanpakken van problemen is er minder kans op recidive. Dit is niet alleen winst voor de persoon zelf maar ook voor de leefbaarheid in wijken. Lokale ketenpartners werken samen met de betrokkene aan het oplossen van hun problemen waarbij de rechter de rol van een regisseur heeft. De stok achter de deur is de formele rechtsgang. Want de procedures bij de Rechtbank worden doorgezet als mensen hun problemen niet voldoende aanpakken.


Dit initiatief van de Rechtbank Oost-Brabant is niet geheel nieuw, Community Courts zijn al met succes ingevoerd in de Verenigde Staten. Het doel van de Rechtbank Oost-Brabant met dit project is om de rechtspraak maatschappelijk effectiever in te zetten en een positieve bijdrage te leveren aan de leefbaarheid die in de diverse wijken onder druk staat.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?