Gedagvaard voor de Kantonrechter?

U bent gedagvaard voor de Kantonrechter... 

Dan zijn er enkele mogelijkheden:

1) U bent het met de vordering eens:

In dat geval kunt u het beste de hoofdsom, alsmede de rente, de explootkosten en het salaris gemachtigde vóór de terechtzitting bij de deurwaarder op kantoor contant of per pin betalen. In dat geval wordt de dagvaarding niet aangebracht op de zitting, waarmee u zich kosten bespaart.

2) U bent het met de vordering eens, door omstandigheden bent u niet in staat ineens te betalen:

In dat geval kunt u het beste de deurwaarder een schriftelijk afbetalingsvoorstel doen. Nadat een (verstek)vonnis is gewezen, krijgt u van de deurwaarder opgave van de veroordeling (er komen dan kosten bij voor griffierecht en betekening vonnis) en de deurwaarder zal u dan tevens berichten over de betalingsregeling.

3) U bent het niet eens met de ingestelde vordering:

U heeft dan weer enkele mogelijkheden:

U voert zelf verweer:
Het verdient de voorkeur uw verweer op schrift te stellen. Dit verweer dient u in tweevoud, tezamen met eventuele bewijsstukken (ook in tweevoud), aan de Kantonrechter toe te sturen of ter zitting te overhandigen. Het correspondentieadres kunt u terugvinden in de dagvaarding of via deze link.

U dient de zittingsdatum en de namen van partijen tevens op uw stukken te vermelden. U ontvangt daarna bericht hoe de procedure verder verloopt.

U kunt ook mondeling verweer voeren op de zitting. U kunt dit zelf doen, dan wel laten doen door een schriftelijk door u gemachtigd persoon. U dient daarbij te bedenken dat er elke week vele personen tegen hetzelfde tijdstip worden opgeroepen, zodat lange wachttijden kunnen voorkomen. 

U roept rechtskundige bijstand in:
Indien u verweer wenst te voeren, kunt u dit ook door een deskundige laten doen, bijvoorbeeld een deurwaarder of advocaat. U dient dan vóór de zitting naar die deurwaarder of advocaat te gaan met de dagvaarding. Mocht u niet in staat zijn de deurwaarder of advocaat te betalen, dan kunt u een verzoek doen aan het Bureau voor Rechtshulp om deze kosten gedeeltelijk door de Staat te laten betalen. U kunt dit verzoek aan het Bureau tevens via uw raadsman doen. 

4) Voor verdere informatie kunt u de site van de overheid bezoeken:Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?