Er is beslag op uw inboedel, auto of andere roerende zaken gelegd, wat te doen?

Is er beslag op uw inboedel, auto of andere roerende zaken gelegd?

Er is tegen u een vonnis gewezen, een dwangbevel uitgevaardigd of er is een andere executoriale titel uit hoofde waarvan u wat verschuldigd bent en u heeft geen (volledige) betaling verricht. De gerechtsdeurwaarder heeft daarom beslag op uw inboedel, auto of andere roerende zaken gelegd. In het proces-verbaal dat de gerechtsdeurwaarder aan u heeft of zal overhandigen staat omschreven welke spullen in beslag zijn genomen en op welke datum deze in het openbaar zullen worden verkocht.
U dient er rekening mee te houden dat voor de verkoop er aankondigingsbiljetten aan uw woning en bij uw gemeente worden opgehangen. Daarnaast wordt er een advertentie in een dagblad geplaatst. U dient deze kosten te betalen.

Misschien is uw schuldeiser bereid om met u een betalingsregeling te treffen zodat de verkoop niet door hoeft te gaan. Wij kunnen u  vertellen of de schuldeiser hiertoe bereid is.

U kunt contact met ons op nemen via 088 - 4 11 12 13 of info@agintimmermans.nl om uitleg te vragen over uw rechten en verplichtingen.

Wanneer u financiƫle problemen heeft waar u zelf niet meer uit kunt komen is het verstandig hulp te zoeken. Informeer bij uw gemeente welke instelling u kan helpen.

Waar vind u verdere informatie?

Kijkt u voor verdere informatie op de internetsite https://www.kbvg.nl/1149/ik-heb-schulden/juridische-bijsluiters.html onder informatie.


Deze bijsluiter heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven over het aan u betekende stuk. Aan de informatie in deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?