Er is beslag gelegd op uw inkomen?

Is er beslag gelegd op uw loon of uitkering? Dit betekent dat uw inkomen niet meer volledig aan u wordt uitbetaald. U ontvangt slechts een deel van uw inkomen. Het andere deel wordt gebruikt om uw schulden mee af te betalen. In deze toelichting vindt u een antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat houdt een dergelijk beslag in?

De uitkeringsinstantie of uw werkgever is op grond van wettelijke bepalingen verplicht om bepaalde bedragen op uw loon of uitkering in te houden en aan ons af te dragen.

Welk bedrag ontvang ik zelf nog?

Hoe hoog het bedrag is dat u zelf blijft ontvangen, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en uw inkomsten en uitgaven. Het wordt ook wel de beslagvrije voet genoemd: het minimumbedrag dat u nodig heeft voor uw belangrijkste levensbehoeften. Denk bijvoorbeeld aan de huur die u betaalt voor uw huis, of het bedrag dat u uitgeeft aan dagelijkse boodschappen voor u en de leden van uw huishouden. Ook de premie voor uw zorgverzekering valt hieronder.

Lag er (misschien) al beslag op mijn inkomen?

Als er al eerder beslag is gelegd op uw inkomen door een andere deurwaarder dan is die deurwaarder verantwoordelijk voor berekening van de beslagvrije voet. De berekening die u hierboven aantreft is dan mogelijk niet juist of niet compleet. Als u dat nog niet heeft gedaan dan is het verstandig om bijgaand formulier in te vullen en aan die deurwaarder toe te sturen. Vermeld u in dat geval het dossiernummer van die deurwaarder op het formulier.

Twijfelt u of er al / nog beslag ligt op uw inkomen?

Op pagina 2 van onze beslagstukken ziet u de melding “EN AANZEGGING:” Daaronder staat uw beslagvrije voet vermeld óf u vind hier de melding dat de beslagvrije voet al door een eerdere beslaglegger is berekend.

De beslagvrije voet is overigens niet afhankelijk van het aantal beslagleggers. Of er nu 1 of 10 deurwaarders beslag hebben gelegd: de beslagvrije voet die u ontvangt blijft hetzelfde. De schuldeisers zullen het in te houden bedrag samen moeten delen. Let op: als een schuldeiser via een beslag op loon/uitkering weinig ontvangt, bestaat het risico dat hij/zij ook beslag laat leggen op bijv. uw inboedel.

Er lag nog geen beslag op mijn inkomen.

Als er nog niet eerder beslag was gelegd op uw inkomen dan is AGIN Timmermans verantwoordelijk voor juiste berekening van uw beslagvrije voet. Voor zover wij niet over uw persoonlijke gegevens beschikken is de beslagvrije voet vastgesteld conform de standaard normen. 

Wij hebben echter informatie van u nodig om uw persoonlijke beslagvrije voet uit te rekenen. Zorg er daarom voor dat u de vragen beantwoordt die op de vragenlijst bepaling beslagvrije voet staan. U ontvangt de vragenlijst als bijlage bij de beslagstukken die u van ons heeft ontvangen. Vul deze vragenlijst in en stuur deze op naar ons postadres, of per e-mail naar info@agintimmermans.nl.

Het is heel belangrijk dat u de vragen compleet en correct beantwoordt. In sommige gevallen moet u ook aantonen dat uw antwoorden correct zijn. Stuur daarom (bank)afschriften of loonstroken mee als uw antwoorden hierop bevestigd staan. Dit zijn bewijsstukken, zodat wij zeker weten dat uw antwoorden correct zijn en dat u de beslagvrije voet ontvangt die hoort bij uw persoonlijke situatie.

Wie helpt mij bij het beantwoorden van de vragen?

Heeft u moeite met het beantwoorden van de vragen? Lees dan ook de toelichting die als bijlage aan de beslagstukken is toegevoegd. Mocht u daarna toch nog vragen hebben, dan kunt u altijd hulp krijgen. Bijvoorbeeld bij:

· Het Juridisch Loket - www.juridischloket.nl | telefoonnummer: 0900 – 8020 

· Een sociaal raadsman - www.sociaalraadslieden.nl

U kunt ook direct contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 088-4 11 12 13. Wij zijn bereikbaar op maandag en vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur en van dinsdag tot en met donderdag van 8:00 tot 20:00. Onze website is www.agintimmermans.nl.

Hoe lang duurt het beslag?

Het beslag loopt totdat de vorderingen, waarvoor het beslag is gelegd, volledig zijn betaald. Het beslag eindigt wanneer uw recht op loon of uitkering vervalt. 

Kan er ook méér dan de beslagvrije voet worden ingehouden?

Ja, als u het inkomen van uw echtgenoot of partner niet aan ons hebt opgegeven of bekend is bij ons, wordt de beslagvrije voet gehalveerd. Het is daarom erg belangrijk dat u de vragenlijst invult.

Wat valt er altijd onder zo’n beslag?

Extra inkomsten, zoals uw vakantiegeld, onkostenvergoedingen (reiskosten etc), vergoedingen voor overuren, een 13e maand, etc. vallen volledig onder het beslag. Daarvoor geldt geen beslagvrije voet.

Kunt u zo’n beslag sneller laten beëindigen?

Ja, wanneer u zélf de vordering(en) volledig betaalt, wordt het beslag direct opgeheven en kunt u volledig over uw loon of uitkering beschikken. Daarmee bespaart u zich ook de kosten die maandelijks verbonden zijn aan de administratieve afhandeling van het beslag.

Kan het beslag ook worden vervangen door een betalingsregeling?

Nee. Als er eenmaal beslag is gelegd, blijft dat gehandhaafd. U mag natuurlijk wel extra afbetalingen doen om het beslag sneller te laten eindigen.

Wat gebeurt er als de belastingdienst beslag legt op uw loon/uitkering?

De fiscus is preferent (heeft voorrang). Eerst moet haar vordering voldaan zijn, voordat overige schuldeisers weer aan de beurt komen. Duurt het te lang, dan kunnen zij andere beslagmaatregelen laten treffen. Probeert u zich dus niet achter de fiscus te “verschuilen”!

Waar vindt u verdere informatie?

Kijkt u voor verdere informatie op de internetsite www.kbvg.nl onder informatie. 


Deze bijsluiter heeft als oogmerk een eenvoudige uitleg te geven over het aan u betekende stuk. Aan de informatie in deze bijsluiter kunnen geen rechten worden ontleend. 

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?