Blog: Somberen of Stralen?Duoblog door Martijn Roelands en Rob Uytdewilligen

Het zijn sombere geluiden die we het afgelopen jaar vanuit de media over onze beroepsgroep heen kregen. Het artikel  "in de naam van de koning" van eind november j.l. in De Groene Amsterdammer, geschreven door onderzoeksjournalisten van Investico, platform voor onderzoeksjournalistiek  vormde het absolute dieptepunt. Daar word je als trotse gerechtsdeurwaarder niet vrolijk van. Vooral omdat de branche op een grote hoop geveegd wordt en er van nuance nauwelijks sprake is. Jammer.

“Verantwoord schulden innen wordt steeds lastiger”, waarschuwt de Beroepsvereniging. “Gerechtsdeurwaarders hebben het zwaar”, zo constateren de journalisten in het artikel. “Door marktwerking en lange ingewikkelde aanbestedingsprocedures is het verdienmodel stuk. De Toezichthouder (BFT – Bureau Financieel Toezicht) houdt de beroepsgroep scherp en kritisch in de gaten, want deurwaarders zouden niet langer onafhankelijk zijn. Ze luisteren te veel naar hun aandeelhouders en opdrachtgevers. Deurwaarders zijn geen ambtenaren meer en te veel ondernemers, waardoor ze elkaar zwaar moeten beconcurreren. Schuldeisers (waaronder de overheid) kiezen de goedkoopste kantoren die het effectiefst schulden innen.” Hierdoor ontstonden misstanden met kantoren die de wet overtraden met als gevolg: negatieve berichtgeving in de media.

Stralen
Als gerechtsdeurwaarders en eigenaren van een uit familiebedrijf ontstane onderneming met vier vestigingen en 70 medewerkers, word je zoals gezegd niet vrolijk van deze berichtgeving. Wij zijn trots op het ambt en de sleutelpositie die de deurwaarder in de schuldenketen mag innemen. AGIN Timmermans ontving dit jaar het keurmerk SVI -Sociaal Verantwoord Incasseren-, waarmee wij onze visie -De financiĆ«le en maatschappelijke belangen van schuldenaren voorop stellen- beloond en bekroond zagen. Volgens de media dreigen deze schuldenarenbelangen door de negatieve ontwikkelingen in het vak verloren te gaan. Gaan wij mee somberen? Nee! Wij gaan juist nog meer stralen! Wij blijven zoeken naar nog meer mogelijkheden en middelen om sociaal verantwoord te incasseren. Met oog voor de schuldenaar. En waar schuldenaren niet willen betalen zijn wij streng, maar nog altijd rechtvaardig. Zoals het ons beroep betaamt. Wij groeien gestaag tegen de geluiden uit de markt en de media in, sluiten 2018 weer positief af en gaan vol enthousiasme en ambitie 2019 in. We beseffen dat  de incassowereld verandert en wij beseffen ook dat mee veranderen noodzakelijk is en dat we inderdaad wellicht naar nieuwe businessmodellen moeten zoeken. Maar niet ten koste van de schuldenaar en niet in de wurggreep van opdrachtgevers. Onze opdrachtgevers kiezen voor ons omdat we deze visie strak hanteren. Zij zijn zich bewust van hun maatschappelijke zorgplicht en gebaat bij uiteindelijke financiĆ«le zelfredzaamheid van schuldenaren.

Wij zijn het er over eens dat kwaliteit betaald moet worden, net als in andere branches. Verantwoord incasseren en de hoogste kwaliteit leveren gaat niet voor een paar euro’s. Alleen een deurwaarder die eerlijk betaald krijgt, naar de ernst, verantwoordelijkheid  en kwaliteit van zijn werk, kan fatsoenlijk schulden innen. Dat is niet alleen goed voor de deurwaarder, maar ook voor de schuldenaar, de opdrachtgever, de beroepsgroep en de maatschappij.

Rob Uytdewilligen en Martijn Roelands
AGIN Timmermans - Gerechtsdeurwaarders, Juristen, Incassospecialisten.
Wil je meer weten over onze werkwijze? Neem gerust contact met ons op

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?