Rechtsbijstand op de schop?

Voor mensen die weinig tot geen inkomen hebben, is gelukkig  gefinancierde rechtshulp beschikbaar. Deze mensen kunnen tegen een geringe eigen bijdrage gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen van een advocaat of mediator. In de volksmond heet dat een “toegevoegde” advocaat. Als via deze advocaat een toewijzend vonnis wordt verkregen, dan kan AGIN Timmermans dat vonnis ook ten uitvoer leggen op basis van de verkregen toevoeging! Zo komt het gros van de eventueel niet verhaalbare executiekosten niet voor rekening van deze rechtzoekende. De staat betaalt de deurwaarder een vergoeding voor de executiehandelingen die  genomen zijn.

De recente –uitgelekte- plannen van minister Dekker (Rechtsbescherming) hebben ook gevolgen voor deze toevoeging in de executiefase. De minister wil minder procedures, minder vonnissen en minder executie van vonnissen. De bedoeling is een soort “poortwachter” aan te stellen die per zaak gaat kijken of deze in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Alleen voor asielprocedures en strafzaken blijft de bijstand zoals die is. Voor handelszaken betekent dit dat er eerst zal worden bekeken of de zaak op een andere wijze opgelost kan worden. Advocaten en andere juridische bijstandsverleners krijgen dan een vergoeding voor de oplossing die ze bieden en niet om te procederen. De rechtzoekende kan, als dit plan wordt doorgezet, dus niet langer zelf beslissen om naar de rechter te stappen, terwijl de vrije toegang tot het recht juist een heel groot goed is. Veel advocaten zijn het niet eens met deze plannen, omdat hun gedragsregels al voorschrijven eerst de mogelijkheden van een schikking te overwegen voordat de gang naar de rechter wordt gemaakt en de toegang tot rechtspraak wederom verder gefrustreerd wordt. Hoe de plannen verdere uitwerking gaan krijgen is nog erg onduidelijk. Wij volgen deze ontwikkeling op de voet.


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?