Nieuwe versie digitaal beslagregister (DBR)
Er komt een nieuwe versie van het digitaal beslagregister (DBR). Sinds 1 oktober 2018 wordt daar in de praktijk al mee gewerkt en de verwachting is dat alle deurwaarderskantoren per 1 januari 2019 zullen overstappen op dit ‘Digitaal beslagregister 2.0’. Wat is het DBR ook alweer en welke wijzigingen zullen er binnenkort worden doorgevoerd?

Digitaal Beslagregister
Het Digitaal Beslagregister is een initiatief van de KBvG, de beroepsorganisatie voor deurwaarders, en ging op 1 januari 2016 van start.  Vanaf deze datum is het voor gerechtsdeurwaarders verplicht om in het DBR navraag te doen naar de beslagpositie van een schuldenaar die geen rechtspersoon is. Deze verplichting bestaat – eenvoudig uitgelegd - als de gerechtsdeurwaarder opdracht heeft gekregen een dagvaarding te betekenen of als hij beslag op periodiek inkomen gaat leggen. Staan er beslagen geregistreerd, dan adviseert de deurwaarder de schuldeiser over het wel of niet doorzetten van de ambtshandeling. Het voornaamste doel daarvan is het voorkomen van een opeenstapeling van kosten en onnodig verzwaren van de schuldenlast.Aanpassingen
Per 1 januari 2019 wordt een nieuw Reglement digitaal beslagregister voor gerechtsdeurwaarders ingevoerd. Met de ervaringen van de afgelopen twee jaar is het register uitgebreid. Zo kunnen deurwaarders onderling de saldi en de laatste vier betalingen met bijbehorende data uitwisselen. Zo ontstaat vooraf al een duidelijk beeld van de verhaalsmogelijkheden en kan de financiële positie van de schuldenaar nog beter in kaart worden gebracht. Ook het risico van een verkeerd vastgestelde beslagvrije voet bij beslag op meerdere inkomstenbronnen wordt daarmee verkleind.Inzageportaal
De nieuwe versie van het digitaal beslagregister houdt ook rekening met het inzagerecht dat betrokkenen in het kader van de AVG hebben. Er komt een inzageportaal DBR, waarmee betrokkenen zelf de nodige gegevens kunnen inzien. Denk daarbij aan informatie over wie hun gegevens heeft vastgelegd en welke gegevens dat dan precies zijn. Daarmee wordt een stuk transparantie gecreëerd waar AGIN Timmermans absoluut voorstander van is. 

 


Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?