Workshop omgang met verwarde personen!Al jaren wordt het aantal bedden in GGZ-instellingen afgebouwd: iedereen moet zoveel mogelijk in een thuissituatie, in een eigen woning geholpen worden. Dit lijkt een nobel streven, maar deze ‘extramuralisering’ legt een hoge druk op gemeenten en treft regelmatig de leefbaarheid in wijken. Extra capaciteit om mensen thuis daadwerkelijk goed te kunnen opvangen en behandelen is er nauwelijks.
 
Het resultaat is dat veel ‘verwarde personen’, een term die door de politie gebruikt wordt voor kwetsbare mensen die te kampen hebben met verschillende aandoeningen en beperkingen op meerdere levensterreinen, noodgedwongen thuis aan hun lot worden overgelaten. Woningcorporaties werken hard om de leefbaarheid in wijken op pijl te houden maar incasso- en woonconsulenten ervaren regelmatig knelpunten in de omgang met verwarde personen. Zij zijn genoodzaakt domeinoverstijgend samen te werken met gemeenten, maatschappelijke instanties, politie en justitie. Volgens  branchevereniging Aedes is er grote behoefte aan ondersteuning in de omgang met verwarde mensen.
 
Ook wij komen bij huurincasso-zaken dagelijks in contact met kwetsbare verwarde mensen die naast het feit dat ze soms nergens terecht kunnen ook vaak zorg en hulp vermijden. Daarom organiseren wij voor incasso-woonconsulenten een workshop over dit actuele onderwerp. Onze gastdocente heeft zitting in het crisisteam en deelt in deze workshop haar ervaringen en gaat  dieper in op de problematiek rondom verwardheid. Ook biedt zij praktische tips om hiermee om te gaan. Met de juiste handvatten krijgt u de tools om een werkbare situatie te creĆ«ren.
 
Workshop: “Ook zo in de (d)war(s) van verwarde mensen?”
Datum: 22 november 2018
Locatie: Zwijndrecht

Heeft u interesse? Vraag meer informatie of meldt u aan via i.mulders@agintimmermans.nl

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?