Incassoprocedures in België nu ook voor Nederlanders gemakkelijker!Het procederen in België is sinds enkele jaren gemakkelijker voor niet-betwiste B2B vorderingen. De traditionele procedure die tijdrovend en kostbaar is, kan voor die vorderingen worden overgeslagen en plaats maken voor een verkorte procedure. Kort samengevat gaat deze procedure als volgt in zijn werk:
  1. Na verificatie van de vordering door een advocaat, wordt deze doorgezonden naar de Belgische Gerechtsdeurwaarder;
  2. Deze betekent, eveneens na verificatie van het dossier, een aanmaning met het bevel om alsnog te betalen, waarna de debiteur 1 maand de tijd heeft om op het exploot te reageren;
  3. Komt er geen reactie en/of betaling? Dan stelt de Belgische Gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal op van "niet-betwisting", die hij/zij vervolgens digitaal laat registreren bij de Rechtbank;
  4. Na ongeveer een week ontvangt de Gerechtsdeurwaarder een titel die voor uitvoerbaarheid vatbaar is en kan betekenen om vervolgens de executiemaatregelen te nemen.
Sinds 1 oktober jl. kunt u als Nederlandse zakelijke schuldeiser met een vordering op een Belgische (zakelijke) debiteur ook van deze verkorte procedure gebruik maken!

Bent u nieuwsgierig of uw vordering in België voor een verkorte procedure in aanmerking komt? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Ook interessant voor u

In de kijker

Hoe kunnen wij u helpen?